Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości w Palmirach

Na zaproszenie władz Legionowa i Powiatu Legionowskiego delegacja Związku Oficerów  Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  uczestniczyła  26 lutego 2015 r.  w Palmirach, w uroczystości upamiętniającej w 75. rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 191 mieszkańców Legionowa i okolic.

Byli to najwybitniejsi obywatele Legionowa, działacze społeczni i polityczni, ojcowie – założyciele miasta: urzędnicy, rzemieślnicy, wojskowi, lekarze i inżynierowie. Wśród nich znalazł się Mikołaj Bożym – legionowski wójt czasu wojny.

Delegację ZOR RP stanowili: por. w st. spocz. Narcyz Tokarski i por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajaczkowski.

Hołd poległym złożyli: władze miasta, powiatu, goście oraz mieszkańcy Legionowa. 

Po przedstawieniu krótkiej historii miejsca oraz biogramów tych, których nazwiska udało się ustalić oraz po przemówieniach posła Zenona Durki, prezydenta Romana Smogorzewskiego złożono kwiaty na grobach poległych. Na każdej mogile spoczęły białe i czerwone róże. W asyście żołnierzy i pocztów sztandarowych, starosta Jan Grabiec i prezydent Roman Smogorzewski złożyli wiązanki na grobie wójta czasu wojny – Mikołaja Bożyma.

W miejscu, gdzie hitlerowcy rozstrzelali legionowian, a ich ciała zasypali  w zbiorowych mogiłach, w lesie bezpośrednio przylegającym do palmirskiego cmentarza, modlitwę za zmarłych odmówił ks. dziekan dekanatu legionowskiego Lucjan Szcześniak. Ze względu na fakt, że część ofiar stanowiły osoby pochodzenia i wyznania żydowskiego, modlitwę odmówił również naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

Następnie złożono kwiaty pod krzyżem upamiętniającym miejsce mordu. Głos zabrała senator Anna Aksamit a jako ostatni przemówił starosta Jan Grabiec, który podziękował wszystkim za udział w uroczystości.

 W tym samym dniu o godz. 18.00 w kościele parafii wojskowej w Legionowie w intencji zamordowanych w Palmirach mieszkańców Legionowa odprawiona została msza św. Mszę św. i kazanie wygłosił proboszcz parafii cywilno – wojskowej ks. ppłk Zenon Pawelak.

Podczas mszy św. ZOR RP reprezentowali: ppor. rez. Piotr Szczepaniak i Artur Błoński.

(k)

  • 1
  • 2
  • 3