Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Odznaczeni przez ŚZŻ AK

W dniach 24 – 26 marca 2015 r. odbyły się obchody się z okazji 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W obchodach, na które składała się uroczystość w Zamku Królewskim w Warszawie i konferencja w Centrum Konferencyjnym MON, uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG i st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek – członek ZG.

24 kwietnia 2015 r. w uroczystości w Zamku Królewskim wzięli udział m.in. przedstawiciele: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacji skupiającej kombatantów i weteranów. Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Obrony Narodowej reprezentował Podsekretarz Stanu w MON –Maciej Jankowski. Podczas uroczystości wykład okolicznościowy pt. „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa” wygłosił prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

Natomiast podczas konferencji 25 marca 2015 r. gościem delegatów był  Jan Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W swoim wystąpieniu powiedział m. in.:  Jesteście sumieniem polskiej pamięci narodowej, najwspanialszą armią, jaką mieliśmy, która jest wzorem dla młodych ludzi, przypomina im o takich wartościach jak suwerenność i niepodległość.

Konferencja była też okazją do wręczenia odznaczeń. Po wystąpieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytano decyzję Zarządu Głównego ZOR RP o nadaniu odznaczeń członkom ŚZŻAK. Srebrnymi Medalami ZOR RP w uznaniu dotychczasowej współpracy odznaczeni zostali: prof. dr hab. mjr w st. spocz. Leszek Żukowski – prezes Związku, płk w st. spocz. Zygmunt Owczarski – wiceprezes i Łucjan Sokołowski – sekretarz.

Natomiast prezes ŚZŻAK – prof. Leszek Żukowski odznaczył Medalami Za Zasługi Dla ŚZŻAK płk rez. Alfreda Kabatę, Marcina Ładę i st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzego Bogdana Raczka.

Podczas konferencji nie tylko podsumowano 25-letnią historię Związku, ale także rozmawiano o przyszłości organizacji i o tym, jak włączyć w jego działalność młode pokolenie.

O historii Światowego Związku Żołnierzy AK, który jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej, mówił płk w st. spocz. prof. Krzysztof Komorowski, wykładowca AON. Przypomniał, że Związek powstał podczas zjazdu, który odbył się 14–15 marca 1990 roku,  z połączenia Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacji kombatanckich na obczyźnie.

Organizacja zrzesza byłych żołnierzy AK oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały jej walkę. Związek przyjmuje także, jako członków nadzwyczajnych, osoby wyznające ideały Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. – Naszym głównym celem jest obrona imienia i pamięci żołnierzy AK, wychowanie młodego pokolenia w poczuciu tożsamości narodowej oraz zapewnienie naszym członkom pomocy socjalnej i opieki medycznej – wyliczał prof. Mieczysław Szostek, wiceprezes Zarządu Głównego.

Organizacja zajmuje się także badaniem i upowszechnianiem polskiej historii.  Z inicjatywy Związku m.in. powstał w Warszawie pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Ponadto powołana przez ŚZŻAK Fundacja Filmowa nakręciła blisko 30 filmów dokumentalnych o AK, a Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego stworzyła w gmachu PAST-y, gdzie mieści się siedziba Związku, ośrodek wiedzy historycznej.

Podczas obrad wiele czasu poświęcono dyskusji o przyszłości związku. – Nasi członkowie – kombatanci odchodzą nieuchronnie na wieczną wartę – mówił prof. Szostek. W chwili powstania związek liczył ponad 80 tys. członków, dziś jest ich niewiele ponad 12 tys. Spośród nich 7,5 tys. to byli żołnierze AK, pozostali to członkowie nadzwyczajni. – Wymaga to od nas zwiększania udziału w działalności organizacji młodych ludzi związanych ideowo z etosem AK, którzy będą nas powoli zastępować – stwierdził wiceprezes. Dodał, że wiąże się to ze stopniowym przekształcaniem ŚZŻAK ze związku kombatanckiego w organizację społeczną.

W wyniku decyzji delegatów prezesem ŚZŻAK na kolejną kadencję wybrany został prof. dr hab. mjr w st. spocz. Leszek Żukowski.

(k)

Foto: Marcin Łada, Alina Nowacka, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  • 01
  • 02
  • 03
  • 03a