Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Awans i szabla dla kombatanta

14 czerwca 2015 r., podczas uroczystości patriotyczno – religijnych w Wierszach Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w MON wręczył 101 – letniemu  kombatantowi, członkowi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejowi Rakowi, akt mianowania na stopień kapitana i szablę nadaną za zasługi bojowe przez Ministra Obrony Narodowej.

Kpt. Andrzej Rak walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., później został wywieziony na Syberię, a w listopadzie 1944 r. został wcielony do 1 Armii WP na terenie ZSRR, a jego szlak bojowy wiódł przez Baranowicze, Królewiec, Pruszków, Warszawę, Kołobrzeg, Odrę, Nysę, Berlin i zakończył się na Łabie.

Z wnioskiem do MON o mianowanie na stopień kapitana wystąpił płk rez. Alfred Kabata – prezes Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Kpt. Andrzej  Rak został również uhonorowany przez Bożenę Żelazowską - zastępcę szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Medalem Obrońców Ojczyzny 1939-1945.

Uroczystości w Wierszach poświęcone były  upamiętnieniu walk partyzanckich  i utworzeniu w 1944 r. podczas powstania warszawskiego tzw. Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

W imieniu organizatorów zaproszonych gości powitała Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Byli wśród nich m.in.: Beata Biały – dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON, Zbigniew Czaplicki – przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego. ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata, płk rez. Dariusz Zielonka, por. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Roman Kaczorowski, Teresa Macińska – Stroińska, Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk.

Uroczystości rozpoczęła koncelebrowana msza św., której przewodniczył ks. infułat Mieczysław Józefczyk, żołnierz Grupy Kampinos AK walczącej na tych terenach  w 1944 r. Po jej zakończeniu odbył się apel poległych, oddano salwę honorową i złożono kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy Grupy Kampinos AK. Oprawę wojskową zapewniła 3 Warszawska Brygada Rakietowa OP w Sochaczewie.

Przyjęto również w poczet członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej kombatantów, byłych żołnierzy Grupy Kampinos AK: kpt. w st. spocz. Mariana Denkiewicza, ks. infułata por. w st. spocz. Mieczysława Józefczyka, por.  w st. spocz. Stanisława Lipińskiego. Aktu przyjęcia poprzez pasowanie szablą dokonał prezes ZOR RP płk rez. Alfred Kabata. Wiceprezes płk rez. Dariusz Zielonka wręczył nowo przyjętym członkom Związku odznaki i legitymacje członkowskie.

(k)

Foto: Teresa Stroińska - Macińska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04