Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Polsko - żydowskie spotkania

18 czerwca 2015 r. członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej brali udział w uroczystości i w spotkaniu, których organizatorami były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego  i Nowy Dwór Jewish Memorial Fundation.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski i Roman Kaczorowski.

Członkami Fundacji Nowy Dwór Jewish Memorial są potomkowie Żydów, zamieszkujących Nowy Dwór przed II wojną światową, którzy od kilku już lat, co roku,  odwiedzają Nowy Dwór Mazowiecki.

Fundacja ściśle współpracuje z  władzami miasta  oraz z Zespołem Szkół nr 2, z którą wspólnie organizuje konkurs na esej o tolerancji i dialogu.

Kilkudziesięcioosobowa delegacja przedstawicieli Fundacji Nowy Dwór Jewish Memorial, składająca się z obywateli m.in. USA, Izraela i RPA, która przybyła do Nowego Dworu Mazowieckiego,  uczestniczyła w uroczystościach na cmentarzu żydowskim z udziałem władz samorządowych, młodzieży szkolnej
i mieszkańców miasta.

Tego samego dnia w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się również gala finałowa konkursu na esej o tolerancji i dialogu. Tematem tegorocznej, czwartej już edycji konkursu, była „Wolność słowa, swoboda artystycznej wypowiedzi wobec respektowania etnicznych różnic, religijnych przekonań”.  

Nagrodę główną przyznano Magdalenie Włodarczyk z Publicznego Gimnazjum nr 4  w Nowym Dworze Mazowieckim w Modlinie Twierdzy. Dwie równorzędne I nagrody otrzymali w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Piotr Wójcik z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim, a w kategorii szkół gimnazjalnych Karolina Kowalewska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyróżnienie otrzymał Adam Balcerzak z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak podkreśliła prowadząca galę finałową konkursu Beata Kisiel – zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2, w  2015 r., w konkursie po raz pierwszy uczestniczyły szkoły z Powiatu Nowodworskiego.

Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne, które w imieniu Nowy Dwór Jewish Memorial Fundation wręczył Ze᾽ev Shaked. Gratulacje laureatom złożył Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Podczas spotkania w NOK-u Debra Michlewicz z Nowego Jorku przedstawiła prezentację ukazującą wspomnienia jej matki z przedwojennego Nowego Dworu.

Głos zabrał również płk rez. Alfred Kabata, który zapowiedział przygotowanie na następny rok prelekcji ukazującej możliwości uczestnictwa żołnierzy wyznania mojżeszowego odbywających służbę wojskową w stacjonującym w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921 – 1939 Batalionie Elektrotechnicznym.

Biorący udział w spotkaniu 91 –letni Roman Kaczorowski, doskonale znał  w okresie przedwojennym rodziny żydowskie potomków odwiedzających obecnie Nowy Dwór Mazowiecki.

 (k)

Fot. Bolesław Morawski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 2