Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uhonorowanie R. Kaczorowskiego

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej zorganizowanej w XXV rocznicę utworzenia samorządów w RP Romanowi Kaczorowskiemu - 91 letniemu członkowi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty nadano tytuł „Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego”.

Decyzję o nadaniu tytułu radni podjęli jednogłośnie. Wręczenia aktu nadania dokonali przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i burmistrz miasta Jacek Kowalski. Pośmiertnie tytuł „Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego” nadano pierwszemu dyrektorowi nowodworskiego szpitala Władysławowi Nawaduńskiemu.

Tytuł „Zasłużona Dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” Rada Miejska nadała Marii Możdżyńskiej.

W gronie osób uhonorowanych dyplomami „w podziękowaniu za 25 lat współtworzenia nowodworskiej samorządności dla dobra społeczności lokalnej” znaleźli się członkowie ZOR RP: płk rez. Alfred Kabata, płk rez. Dariusz Zielonka i por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski.

Wśród zaproszonych gości w uroczystej sesji udział wzięły: Jadwiga Zakrzewska – poseł na Sejm RP i Anna Aksamit – senator RP.

…………………………………………………………………………………………......................................................................................................................

Roman Kaczorowski

Roman Kaczorowski jest rodowitym Nowodworzaninem, który mimo 91 lat znajduje się w znakomitej formie fizycznej. Jest osobą powszechnie znaną i szanowaną i jak mówi wielu „chodzącą encyklopedią wiedzy o historii Nowego Dworu”. Z wiedzy tej korzysta wielu, począwszy od lokalnych historyków, poprzez władze miasta, a na młodzieży szkolnej skończywszy.

To on wskazał miejsce lokalizacji macew wywiezionych przez Niemców podczas  II wojny światowej i brał udział w ich wydobyciu. Posłużyły one do budowy pomnika, a następnie do jego odsłonięcia 14 lipca  2011 r. na terenie kirkutu.

Od 2011 r. uczestnicy w spotkaniach grup pochodzenia żydowskiego, dawnych mieszkańców miasta i ich potomków odwiedzających Nowy Dwór Mazowiecki.

W 2011 r. brał udział w zorganizowanej dla jednej z takich grup „wycieczce śladami nowodworskich Żydów”.

Był jedną z osób, które przyczyniły się do opracowania planu miasta z okresu przed  II wojną światową, z zaznaczeniem nieistniejących już ulic, placów, sklepów, przedsiębiorstw, budynków użyteczności publicznej i domów mieszkalnych, z nazwiskami właścicieli posesji i mieszkańców.

Roman Kaczorowski od wielu lat uczestniczy w spotkaniach z uczniami nowodworskich szkół, którym przekazuje wiedzę o swoim udziale w II wojnie światowej jak również o historii i życiu mieszkańców miasta w okresie międzywojennym, okupacji i okresie powojennym.

Jako kombatant i członek Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie włącza się w organizowanie uroczystości patriotycznych i lekcji historyczno - wojskowych.

Warto dodać, że po wybuchu II wojny światowej, w połowie września 1939 r., zgłosił się do plutonu łączności 32 pułku piechoty z Modlina i został przydzielony do żołnierzy naprawiających uszkodzone linii łączności na odcinku Góra- Janówek (Fort nr IV) - Boża Wola (Fort nr XVIII). Później pomagał m.in. w uciecze  z nowodworskiego gestapo zawiązującemu konspirację Edwardowi Burakowskiemu, a w okresie funkcjonowania getta żydowskiego w Nowym Dworze (1941-1942), pomagał znajdującym się tam Żydom.

Wywieziony do pracy na teren Pomorza Gdańskiego zawiązał grupę konspiracyjną, która otrzymała zadanie wysadzenia remontowanego w stoczni gdańskiej okrętu podwodnego w sierpniu 1944 r. Wybuch Powstania Warszawskiego uniemożliwił realizację tego planu, gdyż z Warszawy miał być dostarczony ładunek wybuchowy wykonany z butli tlenowej.

Pod koniec marca 1945 r. został wcielony do wojska - do Marynarki Wojennej  i skierowany do portu wojennego w Gdyni – Oksywiu. Następnie przenoszono go do innych jednostek, a służbę wojskową zakończył w 1947 r.

Swoją pracę zawodową w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1949 – 1987 poświęcił dla rozbudowy Nowego Dworu. Pracował jako wysokiej klasy elektryk (był brygadzistą) w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych, „Pollenie”, a nawet jako konserwator w szkole podstawowej przy ul. Słowackiego, w budowie której brał udział.

Roman Kaczorowski przez całe swoje życie angażował się w sprawy społeczne.  W latach 1954 – 1956 był społecznym prezesem Ligi Przyjaciół Żołnierza, której siedziba znajdowała się przy ul. Sukiennej. Angażował się w budowę plebanii i rozbudowę kościoła (lata 1981-1984) Parafii  pw. św. Michała Archanioła. Już pod koniec lat czterdziestych XX wieku dokonał renowacji „Grobu Nieznanego Żołnierza 1920 r.”

Był jednym z inicjatorów upamiętnienia żołnierzy walczących w obronie Modlina poprzez odsłonięcie w 1965 r. tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła, a w 1978 r. na budynku Cechu Rzemiosł Różnych.

(ak)

Fot. D. Zielonka i B. Malewska

  • 001
  • 01
  • 03
  • 04