Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na Święcie Batalionu

18 czerwca 2015 r. przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w święcie Batalionu Reprezentacyjnego WP, które w tym roku połączone było z obchodami XV – lecia utworzenia jednostki.

ZOR RP reprezentowali członkowie ZG: st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek oraz Artur Błoński.

Uroczystość odbywała się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przybyłych gości, wśród których był gen. bryg. Wiesław Grudziński, powitał ppłk Leszek Szcześniak – dowódca  Batalionu Reprezentacyjnego WP. W okolicznościowym wystąpieniu nawiązał on do historii utworzenia jednostki, jego zadań  i osiągnięć.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzenia pokazu musztry paradnej oraz defilady  pododdziałów.

St. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek podziękował w imieniu prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - płk.  rez. Alfreda Kabaty - ppłk. Leszkowi Szcześniakowi, dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP za zaproszenie nas na uroczystość i złożył mu życzenia dalszej, owocnej służby Polsce.

(k)

Fot. Artur Błoński

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4