Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jubileusz ks. prof. J. Mandziuka

28 czerwca 2015 r. w kościele w Błoniu odbyła się uroczystość obchodów 50 – lecia kapłaństwa ks. prof. Józefa Mandziuka.

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podczas uroczystości reprezentował  wiceprezes - Marcin Łada. Obecny był również st. kpr. pchor. rez. Piotr Pniewski.

Po koncelebrowanej mszy św., w której wzięło udział wielu zaproszonych gości, Marcin Łada złożył jubilatowi gratulacje i wręczył okolicznościowy list i upominek. 

…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................

Ks. prof. Józef Mandziuk urodził się  10 sierpnia 1941 r. w Jackówce, w ówczesnym woj. stanisławowskim. Dzieciństwo spędził w rodzinnych stronach. Podczas II wojny światowej stracił ojca, który zginął na froncie pod Wadowicami. W wyniku powojennych przesiedleń znalazł się na Dolnym Śląsku.

Ukończył Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 r. w Legnicy, z rąk biskupa Wincentego Urbana. Posługiwał jako wikariusz we Wrocławiu-Leśnicy (1965-1966) oraz w Złotym Stoku (1967-1974). Na przełomie lat 60. i 70. studiował w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Tam też obronił doktorat i habilitację z historii. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Równolegle z działalnością na ATK spełniał obowiązki kapłańskie w swojej archidiecezji, m.in. jako sędzia prosynodalny we Wrocławiu (1978-1988), czy też adiunkt na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1980-1986).

Wykłada historię Kościoła w czasach nowożytnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na uniwersytecie prowadzi również seminarium magisterskie i wykłady monograficzne. Wypromował ponad 60 doktorów i zajmuje pod tym względem jedno z czołowych miejsc w Polsce. Głównym tematem badawczym ks. Józefa Mandziuka jest historia Kościoła na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem bibliofilstwa i bibliotekoznawstwa kościelnego.

(k)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5