Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto ZOR RP

4 lipca 2015 r. w Legionowie zorganizowano obchody święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym, po zakończeniu którego program przebiegu uroczystości przedstawił Marcin Łada – wiceprezes ZG ZOR RP.

W imieniu prezydenta miasta Legionowo uczestników święta Związku powitała Danuta Szczepanik - sekretarz Urzędu miasta Legionowo. Zabierając głos płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP podziękował prezydentowi miasta Romanowi Smogorzewskiemu za wsparcie w zorganizowaniu obchodów, powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek  w 2015 r. Organizacja m.in. zorganizowała kilkadziesiąt uroczystości patriotyczno-religijnych, 5 konkursów i rajdów historycznych, podpisała 3 nowe porozumienia o współpracy, a jej członkowie  odbyli kilkanaście spotkań historyczno-wojskowych z młodzieżą.

Podczas święta w poczet członków Związku przyjęto mata  w st. spocz. Stanisława Sekułę i Annę Markowską.

Odczytano decyzję w sprawie mianowania na stopień kapitana Andrzeja Raka – 101 letniego kombatanta i członka ZOR RP. Gratulacje od wszystkich członków Związku ora dyplom i upominek przekazał na ręce kpt. Andrzeja Raka płk rez. Alfred Kabata. Ponadto Minister Obrony Narodowej odznaczył kpt. Andrzeja Raka Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, a Marszałek województwa Mazowieckiego Medalem „Pro Masovia”.

Minister Obrony Narodowej odznaczył również Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju 91 – letniego Romana Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Nowego Dworu Mazowieckiego.

Brązowe Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska i ppor. rez. Piotr Szczepaniak.

Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej udekorowano Mateusza Derylaka.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZOR RP,  a srebrnym por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski.

Piotr Pniewski – wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, odznaczył płk. rez. Alfreda Kabatę i Kazimierza Szczerbatko Medalami (odznaką) „Pamięci Krystyny Krahelskiej- Pamięci Powstania Warszawskiego” nadanymi przez prezydium ZG tej organizacji.

Marcin Łada przekazał płk rez. Alfredowi Kabacie nowo wydaną książkę zatytułowaną „Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A” autorstwa prof. Danuty Kisielewicz. W książce tej zawarto informację o działaniach ZOR RP  związanych z wykonaniem i odsłonięciem tablicy upamiętniającej oficerów przetrzymywanych w oflagu w Murnau.

Zwracając się do zebranych Anna Aksamit – senator RP wyraziła uznanie członkom Związku, podkreślając, że Niezmiernie cieszy mnie fakt, że  działający obecnie Związek starannie pielęgnuje dawne tradycje i wartości poprzez propagowanie historii Polski, popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej. Ogromne znaczenie ma również działalność Związku na rzecz kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodzin będących w potrzebie.

Jolanta Liszkiewicz – wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza gmina – Nasz Powiat” – wyraziła uznanie dla członków Związku i prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty za zaangażowanie w prowadzonej w skali kraju działalności.

Listy okolicznościowe z okazji święta ZOR RP skierowali: Anna Aksamit – senator RP, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, ppłk Sławomir Szwemin – dowódca 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów (przekazał również ryngraf),  ppłk Andrzej Kamiński - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in.: Anna Aksamit – senator RP, Danuta Szczepanik – sekretarz Urzędu Miasta Legionowo, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, płk Ryszard Sala – przedstawiciel Rektora Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, ppłk. Sławomir Szwemin – dowódca 2 stargardzkiego batalionu saperów, ppłk. Jerzy Łuszczykiewicz – szef sztabu  2 mazowieckiego pułku saperów, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ciechanowie, mjr. Sławomir Dębicki reprezentujący – Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze  Mazowieckim, Beata Kisiel – zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze  Mazowieckim, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Marek Krystyniak – członek Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Krzysztof Wykowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku.

Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnej fotografii.

(k)

Fot. Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04