Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości w Borkowie

22 sierpnia 2015 r. w Borkowie, Gmina Nasielsk,  odbyły się obchody 95 rocznicy Bitwy nad Wkrą. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG, kmdr  w st.  spocz. Leszek Cichosz, kpt. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski, 91 – letni kombatant Roman Kaczorowski, Teresa Stroińska - Macińska oraz Jadwiga Kaczorowska.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Monika Wasilewska - przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jadwiga Zakrzewska - poseł na Sejm RP i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Monika Tyska - przedstawiciel wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, generał brygady Józef Nasiadka - przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Radosław Rybicki - przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka - Starosta Nowodworski.

Organizatorem obchodów rocznicowych w Borkowie był burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski, zaś współorganizatorami wójtowie Gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze. Honorowy patronat nad naszą uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed rozpoczęciem uroczystości posterunek honorowy przy pomniku w Borkowie wystawili żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Po powitaniu zebranych gości rozpoczęła się msza św., której przewodniczył ksiądz podpułkownik Zenon Pawelak - delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego w koncelebrze  z księdzem kanonikiem Janem Majewskim - Dziekanem Dekanatu Nasielskiego oraz księdzem Krzysztofem Krawczakiem - proboszczem parafii pw. św. Rocha w Cieksynie. W czasie mszy św. grała Orkiestra Wojskowa z Siedlec dowodzona przez tamburmajora orkiestry - starszego chorążego sztabowego Karola Czyżewskiego.

Po mszy św. i odegraniu przez orkiestrę wojskową "Mazurka Dąbrowskiego" głos zabrali zaproszeni goście. Odczytano również list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -Andrzeja Dudy.  

 Po przemówieniach odbył się Apel Pamięci oraz oddano salwę honorową. Następnie złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem.

 Po złożeniu ostatniej wiązanki wojskowy trębacz odegrał sygnał "Śpij kolego". Nastąpiło odprowadzenie posterunku honorowego i Kompanii Honorowej 
2. Mazowieckiego Pułku Saperów, wraz z którymi z placu przed pomnikiem odeszły poczty sztandarowe. Tradycyjnie też miał miejsce krótki pokaz umiejętności muzycznych w wykonaniu orkiestry wojskowej z Siedlec.

Po występie Orkiestry Wojskowej na nadwkrzańskich błoniach rozpoczęła się inscenizacja walk polsko-bolszewickich. Tym razem tematem przewodnim inscenizacji była Armia Ochotnicza. Wielką atrakcją był samolot Nieuport, który pojawił się kilka razy na niebie nad polem inscenizacji, a który w swoim ostatnim przelocie dokonał małego bombardowania bolszewików!

(k)

Fot. Teresa Stroińska - Macińska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04