Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości w Wierszach

23 sierpnia 2015 r. w Wierszach przy Cmentarzu Powstańczym odbyła się uroczystość religijno - patriotyczna poświęcona 71 rocznicy Powstania Warszawskiego i utworzenia Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Podczas uroczystości Marcin Łada – wiceprezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej  znalazł się w gronie kilku osób wyróżnionych przez Radę Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej tytułem „Honorowy obywatel Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”, otrzymując okolicznościowa statuetkę i dyplom.

Delegację ZOR RP stanowili także: płk rez. Dariusz Zielonka, kpt. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski, Roman Kaczorowski i Jadwiga Kaczorowska oraz Kamil Malinowski.

Organizatorami uroczystości byli: Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, wójt Gminy Czosnów i Rada Parafii w Wierszach.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych: podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Maciej Jankowski, zastępca szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Bożena Żelazowska, a także przedstawiciele: władz administracji rządowej i samorządowej Województwa Mazowieckiego, Departamentu Komunikacji Społecznej MON, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, Policji, Kampinoskiego Parku Narodowego, samorządów lokalnych
i środowisk kombatanckich.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez zastępcę wójta Gminy Czosnów, a następnie została odprawiona Msza Święta, w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy Armii Krajowej. Mszę koncelebrowali ks. profesor Józef Mandziuk, ks. infułat Mieczysław Józefczyk i proboszcz Parafii Wiersze ks. Krzysztof Kłosiewicz. Podczas mszy ogłoszono nadanie godności Kapelana AK Grupy „Kampinos” ks. infułatowi por. dr Mieczysławowi Józefczykowi, który jest również członkiem ZOR RP. Ksiądz Józefczyk po mszy został także uhonorowany przez Minister Bożenę Żelazowską Medalem UDSKiOR.

W dalszej części uroczystości nie zabrakło również akcentów honorowych związanych z nagradzaniem zasłużonych osób. Minister Maciej Jankowski wręczył pamiątkowe statuetki MON. Otrzymali je: Przewodnicząca Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej Urszula Przymus, wójt Gminy Czosnów 
i przedstawiciel dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Następnie Przewodnicząca Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej wręczyła honorowe Obywatelstwa Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej. Nadano je: Podsekretarzowi Stanu w MON Maciejowi Jankowskiemu, Zastępcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Bożenie Żelazowskiej, ks. infułatowi por. dr Mieczysławowi Józefczykowi, Wiceprezesowi ZG ZOR RP Marcinowi Ładzie, historykowi AK Henrykowi Ratyńskiemu i Prezesowi Bielańskiego Klubu Kombatanta płk. w st. spocz. Józefowi Kasykowi.

Podczas uroczystości do grona ZOR RP przyjęto także kolejnego kombatanta, uczestnika Powstania Warszawskiego - kpt. w st. spocz. Zygfryda Bernarda. Aktu pasowania szablą, które oznaczało przyjęcie do grona Związku Oficerów Rezerwy RP dokonał płk rez. Dariusz Zielonka - wiceprezes ZG ZOR RP.

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych i salwa honorowa. Na zakończenie uroczyście złożono wieńce na Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach. Wieniec złożyli także przedstawiciele ZG ZOR RP.

Oprawę ceremonialną uroczystości zapewniła Kompania Honorowa z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów i Dowództwa Garnizonu Warszawa.

                                                                                                                             MŁ.

Fot. Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04