Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Medal dla Jerzego Raczka

26 listopada 2015 r., gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, odznaczył st. sierż. w st. spocz. Jerzego Bogdana Raczka - członka Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, MEDALEM „MILITO PRO CHRISTO”.

Zgodnie z rozkazem wewnętrznym Biskupa Polowego nr 63 z 26. 11. 2015 r. odznaczony, według słów wnioskodawcy ks. prał. kan. dr płk Jana Domiana, przez 27 lat był pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, a obecnie poprzez swe publikacje, ukazuje młodemu pokoleniu historię Boernerowa, w tym historię Wojskowo-Cywilnej parafii M.B. Ostrobramskiej oraz historię Wojskowej Akademii Technicznej.

Wręczenie medalu miało miejsce podczas mszy odprawionej w kościele Wojskowo-Cywilnej Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Boernerowie odprawionej z okazji święta Wojskowej Akademii Technicznej  i Dnia Podchorążego. W koncelebrowanej mszy św. udział wzięli słuchacze wojskowi i cywilni oraz kadra naukowa z Rektorem-Komendantem WAT, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem oraz prorektorami i dziekanami. Mszy św.  przewodniczył i homilię wygłosił ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Koncelebransami byli: ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, Notariusz Kurii Polowej, ks. płk prał.  dr Jan Domian, proboszcz parafii M.B. Ostrobramskiej oraz ks. kpt. dr Ireneusz Biruś, kapelan WAT-u.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru WAT i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. W homilii ks. bp. Józef Guzdek przypomniał historię wybuch powstania listopadowego, które rozpoczęło się od buntu słuchaczy warszawskiej Szkoły Podchorążych Piechoty i na pamiątkę którego obchodzone jest Święto Podchorążych, a także Powstanie Warszawskie, którego żołnierzami byli głównie ludzie młodzi. „Wybierajcie szlak, który przetarli młodzi obrońcy naszej Ojczyzny. Oby każdy z was mógł za św. Pawłem Apostołem wypowiedzieć słowa: <<W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem>> …Oby na naszych nagrobnych tablicach można było wyryć napis podobny do tego na nagrobku ppor. Piotra Wysockiego: <<Wszystko dla Ojczyzny nic dla mnie>>”. Zwracając się do słuchaczy i studentów  WAT powiedział: „Święto Podchorążych to święto młodości. Życzę wam byście jak najdłużej zachowali przymioty człowieka młodego. Ważny jest entuzjazm i odwaga młodych.”

W eucharystii jako gość honorowy uczestniczyła Matka Chrzestna sztandaru Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie pani Anna Maria Anders, Marszałek Konfederacji Obywateli Kresów Rzeczypospolitej i Prezes Fundacji im. Generała Władysława Andersa. Gośćmi byli także: Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Wielki Kanclerz Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych i Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Sławomir Ambroziak, Podkanclerz Warszawskiego Bractwa Kurkowego, Benedykt Trojanowski, członek Warszawskiego Bractwa Kurkowego oraz płk pil. w st. spocz. Artur Kamola, z Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.  

Po zakończeniu mszy św. Jerzy Bogdan Raczek wręczył książkę swego autorstwa „Boernerowo pamięta” Annie Marii Anders, Gniewomirowi Rokosz-Kuczyńskiemu, Sławomirowi Ambroziakowi, Benedyktowi Trojanowskiemu  oraz  Arturowi Kamoli.

(J. B. R.)

Foto: w kościele - szer. pchor. Piotr Hacewiat, pozostałe Emilia Gromadowska

…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................

Medal "Milito Pro Christo" (łac. Walczę dla Chrystusa) jest polskim odznaczeniem kościelnym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, przyznawanym dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, są całkowicie zaangażowane w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspierają duszpasterstwo wojskowe. Odznaczenie może być także przyznawane organizacjom za działalność na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda. Medal ustanowił w 2001 rok ówczesny Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

 

 

 

 

.