Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jubileusz 25-lecia

W dniach 19 – 20 grudnia 2015 r. członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w obchodach 25 – lecia powrotu Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta II RP do Ojczyzny i zakończenia misji Prezydentów Rzeczypospolitej na emigracji.

Powrót Prezydenta do Ojczyzny miał miejsce 22. grudnia 1990 roku. W tym dniu symbolicznie zakończyła się wojenna tułaczka Władz II Rzeczypospolitej rozpoczęta 17. września 1939 r.

W uroczystościach ZOR R reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata, wiceprezesi: płk rez. Dariusz Zielonka i Marcin Łada oraz 91 – letni kombatant Roman Kaczorowski. Poczet sztandarowy stanowili: ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, ppłk rez. Lech Tomasiak, mjr rez. Jerzy Białoskórski i Lech Marczak.

Organizatorem obchodów był komitet społeczny, na którego czele stanęła Córka Generała Władysława Andersa – Anna Maria Anders oraz Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wśród zaproszonych gości była rodzina Prezydenta Kaczorowskiego, z wdową Karoliną Kaczorowską i córkami: Jadwigą i Alicją, Adam Bielan – wicemarszałek Senatu, Ryszard Czarnecki – poseł do Parlamentu Europejskiego i Jan Józef Kasprzyk - z-ca szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Listy do uczestników uroczystości skierowali: Andrzej Duda – Prezydent RP, Beata Szydło – Premier RP, Jarosław Gowin – wicepremier- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej.

Prowadzącym uroczystość był Gniewomir Rokosz – Kuczyński – dyrektor generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego.

19 grudnia 2015 r. uroczyste upamiętnienie Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta II RP odbyło się w formie spotkania patriotyczno – obywatelskiego w dwóch częściach: I. część w Świątyni Opatrzności przy Grobie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w formie Nieszporów Żałobnych przy Grobie Prezydenta, które prowadził abp. Józef Kowalczyk, II. część w Muzeum Tradycji Rzeczypospolitej w formie otwarcia wystawy poświęconej Prezydentom II RP na emigracji i zakończeniu ich misji przez Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

20 grudnia 2015 r. uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Warszawskiej, gdzie uroczystej mszy św. pontyfikalnej przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz Nycz wraz z Biskupem Polowym Wojska Polskiego gen. bryg. ks. bp. Józefem Guzdkiem.

Dalsze uroczystości odbywały się w Galerii Porczyńskich. Wykład na temat roli ostatniego Prezydenta RP na emigracji wygłosił prof. Wiesław Jan Wysocki. Następnie wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych, a obchody zakończyło Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Środowisk Patriotycznych. Części Liturgicznej Opłatka kończącego uroczystości przewodniczył ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz – biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04