Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości Katyńskie

17 kwietnia 2016 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego i 2 Mazowiecki Pułk Saperów byli organizatorami uroczystości Katyńskich w 76 rocznicę tej zbrodni.

Przed rozpoczęciem uroczystości Katyńskich, tak jak co roku, członkowie ZOR RP, Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Związku Piłsudczyków – Okręg Radom oraz rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową upamiętniającą żołnierzy tej jednostki.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele pw. św. Michała Archanioła. Przybyłych na uroczystość gości powitał Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Następnie ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii - odprawił mszę św. W homilii przypomniano jak doszło do zbrodni Katyńskiej oraz podkreślono znaczenie prawdy o tej zbrodni.

Po mszy św. okolicznościowy program artystyczny zatytułowany „Pamięć” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowany przez Marię Możdżyńską i Renatę Jastrzębską.

Druga część uroczystości, odbyła się na skwerze im. księcia Stanisława Poniatowskiego. Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Adamowi Przygodzie, przez dowódcę kompanii honorowej, podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim organizowane są od 1994 r., a wśród zamordowanych oficerów było 38 wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, który w latach 1921 – 1939 stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodał, że do tej porty w całym kraju posadzono 20 „Dębów Pamięci” poświęconych żołnierzom Batalionu Elektrotechnicznego, a „Dąb Pamięci”, który zostanie posadzony będzie ósmym Dębem w Nowym Dworze Mazowieckim i 21 Dębem w Polsce.

Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty i powitaniu zaproszonych gości, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ewa Malasiewicz przedstawiła udział młodzieży w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”, w ramach którego sadzone są „Dęby Pamięci” w Nowym Dworze Mazowieckim. Szkoła uczestniczy w tym programie od 2009 r. Podkreśliła, że „Dąb Pamięci” jaki zostanie posadzony kpt. sap. Eugeniuszowi Sidorowiczowi będzie ósmym dębem posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim, upamiętniającym oficerów Batalionu Elektrotechnicznego. Po odczytaniu życiorysu kpt. sap. Eugeniusza Sidorowicza przez ucznia szkoły przystąpiono do posadzenia „Dębu Pamięci”. Aktu tego dokonali uczniowie ZS nr 2, Sylwester Dąbrowski – I wicewojewoda mazowiecki, Jacek kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej, płk Adam Przygoda i płk rez. Alfred Kabata i Ewa Malasiewicz. Pod nowo posadzonym „Dębem Pamięci” złożono białe róże.

Po posadzeniu „Dębu Pamięci” głos zabrali: Tomasz Szczepański – kustosz Muzeum Katyńskiego w Warszawie i Sylwester Dąbrowski – I wicewojewoda mazowiecki. Płk rez. Alfred Kabata odczytał także list skierowany do uczestników uroczystości przez p.o. szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  Jana Józefa Kasprzyka. Uroczystości zakończyło podziękowanie burmistrza.

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę zatytułowaną „95 lat tradycji. Batalion Elektrotechniczny w Nowym Dworze Mazowieckim 1921 – 1939”, przygotowaną przez płk rez. Alfreda Kabatę i Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim. Mieli również możliwość zapoznania się z biogramami oficerów umieszczonymi na planszach przed każdym z 7-miu dotychczas posadzonych „Dębów Pamięci”, które przygotował Zespół Szkół nr 2.

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in.: Sylwester Dąbrowski – I wicewojewoda mazowiecki, Michał Wiater – dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON, Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ks. kan. Krzysztof Czyżyk - dziekan nowodworski, płk Mirosław Kaliński – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, kmdr Wiesław Banaszewski – Dziekan Korpusu Oficerów zawodowych MON, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, ppłk Mariusz Muskus Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów, mjr Sławomir Mierzejewski – z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, insp. Dariusz Padewski–Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, brygadier Leszek Smuniewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, kustosz Tomasz Szczepański – reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Robert Kościelny – prezes Sinevia Sp. z o.o, Marek Wrzesiński – prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Irmina Tokarska – Iwaniuk – dyrektor Zespołu Szkół w Głusku, Adam Matyszewski – dyrektor I LO PUL w Gostyninie, Marek Krystyniak– wiceprezes „Warszawskiej Rodziny Katyńskiej”, Michał Krzysztof Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Tadeusz Stanisławek – reprezentujący Związek Piłsudczyków – Oddział Radom, Zenon Jendor –z nowodworskiego Hufca ZHP, rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie: Bohdan Sobiewski, Krzysztof Sobieski, Grażyna Małkowska – Zaczkowska, Stanisław Dziubak.

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie Okręgu Mazowieckiego i Okręgu Lubelskiego ZOR RP. Okręg Mazowiecki reprezentowali: Marcin Łada (wiceprezes ZG ZOR RP), ppłk rez. Henryk Marciniak, ppłk rez. Józef Szatkowski, ppłk rez. Lech Tomasiak, mjr rez. Jerzy Białoskórski, kpt. w st. spocz. Andrzej Rak (102-letni kombatant), Roman Kaczorowski (92 - letni kombatant), kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Czesława Albekier, Wiesława  Karczmarczyk, Ewa Antas, Anna Markowska, Kazimierz Szczerbatko, Henryk Ruszczyk, Adam Janas. Przedstawicielami Okręgu Lubelskiego byli: Lech Marczak – prezes Okręgu, kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński, por. w st. spocz. Stefan Kalinowski,  Piotr Przygodzki.

(k)

Fot. Marcin Łada, Adam Matyszewski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04