Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Odznaki dla ZOR RP

22 kwietnia 2016 r., podczas obchodów święta 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów dowódca jednostki ppłk Sławomir Szwemin w uznaniu dotychczasowej współpracy nadał odznaki pamiątkowe prezesowi ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk rez. Alfredowi Kabacie i członkowi Zarządu Okręgu Lubelskiego ZOR RP - Zbigniewowi Kiełbowi.

Odznaki pamiątkowe 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów otrzymali także: Antoni Macierewicz - Minister Obrony Narodowej, Michał Jach - przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i gen. bryg. Andrzej Reudowicz - dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej.

Uroczyste obchody święta jednostki rozpoczęły się od wykładu Zbigniewa Kiełba – członka Zarządu Okręgu Lubelskiego ZOR RP, a jednocześnie historyka z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Puławach. Wykład ten pt. ,,Obchody świąt i uroczystości patriotycznych w 2. Pułku Saperów Kaniowskich” był skierowany do młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego ze Stargardu. Autor wykładu omawiał różnorodne święta patriotyczne w rekonstrukcji munduru wieczorowego wz. 27 ppłk. Stanisława Magnuszewskiego dowódcy 2. Pułku Saperów Kaniowskich – historycznej jednostki, której tradycje przejął i kontynuuje 2. Stargardzki Batalion Saperów.

Następnie na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy grobach saperskich odbył się apel pamięci. Po przemówieniu dowódcy 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów ppłk. Sławomira Szwemina, modlitwie, apelu pamięci i salwie honorowej kompanii reprezentacyjnej batalionu, nastąpiło złożenie wieńców pod obeliskiem upamiętniającym czyny saperów. W imieniu ZOR RP wiązankę złożyli Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP i Zbigniew Kiełb.

Zaproszeni goście oraz żołnierze zgromadzili się następnie na placu apelowym batalionu, gdzie odbyła się kolejna część obchodów. Tegoroczne obchody Swięta jednostki i Dnia Sapera swoją wizytą uświetnił Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Zanim przybył do 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów, udał się pod Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, gdzie złożył kwiaty. Po złożeniu meldunku ministrowi  przez dowódcę 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów ppłk. Sławomira Szwemina, minister dokonał przeglądu wojska, przywitał się ze sztandarem i  żołnierzami oraz zajął miejsce na trybunie. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania, dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Andrzej Reudowicz, Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Dariusz Górniak, zastępca dowódcy Międzynarodowego Korpusu ze Szczecina gen. bryg. Krzysztof Król, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych ze Stargardu.

Dowódca batalionu ppłk Sławomir Szwemin po przywitaniu gości, podczas swojego przemówienia w krótkich żołnierskich słowach podziękował saperom oraz pracownikom wojska za swój codzienny wkład w szkolenie i realizację zadań wsparcia inżynieryjnego.

Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, a po nim głos zabrał dowódca 12 DZ gen. bryg. Andrzej Reudowicz, który podkreślił zasługi stargardzkich saperów.

Została także odczytana decyzja Prezydenta RP i rozkaz specjalny w sprawie wyróżnienia odznaczeniem wojskowym oraz mianowania na kolejny stopień wojskowy żołnierzy niezłomnych. Minister odznaczył Wiktora Sumińskiego Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski 5 kl. i mianował go na pierwszy stopień oficerski. Drugi z żołnierzy niezłomnych, kapitan w stanie spoczynku Andrzej Kiszka został awansowany na stopień majora, ale  ze względu na stan zdrowia nie przybył na uroczystość. Podczas uroczystości w stargardzkim batalionie, minister wręczył pamiątkowe ryngrafy osobom, które zaangażowane są w umacnianie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Odczytany został także rozkaz okolicznościowy dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej w sprawie święta batalionu. Lektor odczytał rozkaz specjalny dowódcy batalionu w sprawie wręczenia pamiątkowej odznaki 2. Stargardzkiego Batalionu Saperów. Dowódca wręczył odznaki batalionu w asyście wojewody zachodniopomorskiego. Odznakę dla prezesa ZOR RP odebrał Lech Marczak. Na końcu został odczytany rozkaz specjalny w sprawie wyróżnienia żołnierzy i pracowników batalionu.

Po części okolicznościowej, jak co roku zaproszeni uczniowie stargardzkich szkół ruszyli do wręczenia pamiątkowych laurek żołnierzom. Całą uroczystość zwieńczył pokaz musztry paradnej żołnierzy z 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu pod dowództwem kpt. Macieja Paula. Na komendę dowódcy uroczystości mjr. Artura Tarnowskiego, pododdziały ruszyły do defilady. Przed trybuną honorową przeszedł poczet sztandarowy, kompania honorowa, kolumna sztabu, kolumna żołnierzy batalionu, a także kolumny marszowe z  2 i 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej oraz z dywizjonu przeciwlotniczego. Na koniec w defiladzie wziął udział lekki sprzęt wojskowy batalionu.

szer. Judyta Młynarczyk, Zbigniew Kiełb

Foto: st. sierż. Adam Dobersztyn

  • 01
  • 01a
  • 02
  • 03