Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pogrzeb Kozaków

28 maja 2016 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe o charakterze religijno – patriotycznym, szczątków dwóch Dońskich Kozaków, którzy w 1920 r. walczyli u boku Polaków z wojskami bolszewickimi. Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas  uroczystości, reprezentował sierż. pchor. rez. Zbigniew Jurkowski - radny Rady Miasta Lublin.

Szczątki Kozaków znalezione zostały pod koniec 2014 r. na prywatnym podwórzu we wsi Peresołowice pod Hrubieszowem, a następnie ekshumowane.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenia „Związek Kozaków w Polsce”, przy dużym zaangażowaniu sponsorów i nieocenionej pomocy cerkwi prawosławnej.

Uroczystościom pogrzebowym w katedrze jak i na cmentarzu przewodniczył Jego Excelencja - zwierzchnik diecezji chełmsko-lubelskiej - arcybiskup Abel Popławski. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił przybyły z Równego na Ukrainie chór prawosławny, który wykonał między innymi hymn białej emigracji.

Rangę patriotyczną wydarzenia podniósł udział zaprzyjaźnionych ułanów, którzy wespół z konnicą kozacką eskortowali złożone na armatniej lawecie szczątki Kozaków w ich ostatnie podróży na miejsce ostatecznego spoczynku, którym jest prawosławny cmentarz w Lublinie.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych, którzy złożyli wiązanki na mogile.

Na ceremonię do Lublina przybyli Kozacy z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Niemiec.

Integralną częścią uroczystości była konna parada pododdziałów ułańskich i kozackich, pokazy umiejętności jeździeckich na lubelskich błoniach połączone z możliwością spróbowania serwowanej z kuchni polowej kozackiej strawy, koncert pieśni kozackiej, prelekcje historyczne oraz warsztaty muzyczne i taneczne.

Przy realizacji kulturalnej części wydarzenia finansową pomoc okazało Miasto Lublin.

Po uroczystościach wszyscy spotkali się na kozackim kręgu, po którym miała miejsce „bratina” czyli rozrywkowe bratanie się Kozaków przy śpiewie, jadle i napitkach.

Przed organizatorami pozostało jeszcze jedno ale bardzo ważne dzieło, którym jest budowa pomnika poświęconego bezimiennym Kozaków poległym za wolność Polski i Rosji. Pomnik ten będzie budowany w oparciu o środki pozyskane od sponsorów oraz pracę społeczną Stowarzyszenia „Związek Kozaków w Polsce”.

(k)

Foto: Zbigniew Jurkowski

  • 01a
  • 02a
  • 03a
  • 04a