Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2016 r., w Nowym Dworze Mazowieckim,  Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był współorganizatorem obchodów 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

Uroczystości zorganizowano wspólnie z władzami samorządowymi Nowego Dworu Mazowieckiego i 2 Mazowieckiego pułku saperów.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, w którym odprawiona została koncelebrowana msza św., której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kwiatkowski. Wzruszającą homilię nawiązującą do bitwy warszawskiej 1920 r. wygłosił dziekan zakroczymski, ks. kan. Andrzej Redmer.

Po zakończonej mszy św. uczestniczy uroczystości udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta część uroczystości rozpoczęła się hymnem państwowym.
W okolicznościowym wystąpieniu płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP, zapoznał zebranych z rysem historycznym dotyczącym znaczenia bitwy warszawskiej oraz obchodami rocznicy tej bitwy i Święta Żołnierza Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie międzywojennym. Podkreślił, że organizatorem obchodów był Batalion Elektrotechniczny stacjonujący w mieście w latach 1921-1939.

Następnie delegacja kombatantów i jednocześnie najstarszych członków ZOR RP - zapaliła znicz pamięci pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegację stanowili: 102 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak, 92 – letni Roman Kaczorowski
i 88 – letni st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz.

Po zapaleniu znicza pamięci delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wysłuchano również wiązanki pieśni legionowych. Przybyłym na uroczystość podziękował Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej.

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP udali się także na cmentarz nowodworski, gdzie zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w 1920 r.

Podczas spotkania członków Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęto do organizacji Bernarda Olosia. Wręczono również Krzyże Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa nadane przez Ogólnopolski komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN – UPA Na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich, które otrzymali: Roman Kaczorowski, Marcin Łada i mjr rez. Jerzy Białoskórski.

Płk rez. Alfred Kabata w imieniu członków Związku złożył gratulacje i życzenia Romanowi Kaczorowskiemu, który kilka dni wcześniej, ukończył 92 lata. Wręczył mu również okolicznościową statuetkę. 

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04