Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jubileusz "Naszej Przychodni"

6 sierpnia 2016 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i 92 – letni kombatant Roman Kaczorowski uczestniczyli w obchodach jubileuszu 10-lecia działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przybyłych na obchody gości i pracowników przychodni powitali jej właściciele, a zarazem lekarze: Alicja Nojszewska – Rydlińska i Piotr Uliasz.

Jubileusz połączono z otwarciem nowej poradni dla dzieci w odrestaurowanym budynku przedwojennej izby chorych Batalionu Elektrotechnicznego, znajdującym się w kompleksie przy ul. Paderewskiego. Budynek ten nowi właściciele nabyli od władz miasta. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy informacyjnej z nazwą nowej poradni i przecięcia wstęgi przez Alicję Nojszewską – Rydlińską i Piotra Uliasza.

- Otwarcie przychodni dla dzieci jest spełnieniem mojego kolejnego marzenia – powiedziała Alicja Nojszewska – Rydlińska. Pierwszym było utworzenie „Naszej Przychodni”, która zapewnia profesjonalną opiekę medyczną od noworodka do wieku złotego. Aby pacjenci mieli bezpłatną opiekę medyczną „Nasza Przychodnia” ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gratulacje z okazji i otwarcia jubileuszu złożył właścicielom i pracownikom „Naszej Przychodni” Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Płk rez. Alfred Kabata został poproszony o przedstawienie zarysu historii Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1921 – 1939 oraz dziejów budynku, który po wielu latach ponownie pełnił będzie funkcję obiektu związanego ze służbą zdrowia. Płk. rez. Alfred Kabata zapoznał zebranych z działalnością dwóch lekarzy Batalionu Elektrotechnicznego: kpt. dr. Aleksandra Ciechanowskiego i por. lek. Mariana Antoniego Ostrowskiego, którzy zginęli w 1940 r. w Charkowie. Podkreślił, że kpt. dr. Aleksander Ciechanowski był bardzo dobrze znany przedwojennym mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, gdyż po zakończeniu służby wojskowej pracował jako lekarz w przychodni i w szpitalu, a w 1934 r. został także zastępcą burmistrza miasta.

(k)

Foto: Rafał Affek

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04