Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Medal ZOR RP dla SP w Borzęcinie Dużym

26 października 2016 r., podczas obchodów jubileuszu 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym imienia Armii Krajowej Grupy „Kampinos”, Marcin Łada – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej, w uznaniu dotychczasowej współpracy i patriotycznego wychowania młodzieży, udekorował sztandar szkoły Złotym Medalem Za Zasługi Dla ZOR RP, nadanym przez Zarząd Główny.

Od wielu lat ZOR RP, a w szczególności Koło ZOR RP w Starych Babicach,  współpracuje ze Szkołą Podstawową w Borzęcinie Dużym. Uczniowie uczestniczą m. in. w rajdach historycznych organizowanych przez Koło i biorą udział w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Zarząd Główny ZOR RP.

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą św. w borzęcińskim kościele pw. św. Wincentego Ferreriusza. Następnie zebrani przeszli do hali sportowej szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Wśród zaproszonych tego dnia do szkoły gości było wielu członków honorowych ZOR RP: m.in.: starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński wraz z członkiem Zarządu Powiatu Jolantą Stępniak, przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz, wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek. Obecni byli także członkowie kilku kół naszej organizacji. Wśród nich: Kombatanci AK Grupy „Kampinos” i Urszula Przymus - prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Obecny był również Tadeusz Wiśniewski z Koła ZOR RP w Starych Babicach.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, a także nauczyciele z zaprzyjaźnionej placówki- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Armii Krajowej Grupy „Kampinos” z Kaliszek. Uroczystość prowadziła dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzecinie Dużym - Beata Błaszczak.

Tegoroczne Święto Szkoły w Borzęcinie Dużym uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej im. Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa Załęskiego. Uczniowie przygotowali program artystyczny, a ważnym wydarzeniem dla całej szkolnej społeczności było ślubowanie pierwszaków, którzy tego dnia otrzymali swoje pierwsze legitymacje szkolne.

Zwieńczeniem uroczystości było odznaczenie złotym medalem „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej” borzęcińskiej szkoły. Po dekoracji sztandaru szkoły, wiceprezes ZG ZOR RP i jednocześnie prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach im. Obrońców Radiostacji Babice Marcin Łada, odczytał list prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty do zebranych.

Słowa prezesa ZG ZOR RP podsumowały całą uroczystość: Mądra decyzja nadania szkole tak zaszczytnego patrona, poskutkowała tym, że uczniowie przez dwie dekady mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z polskimi bohaterami, z żołnierzami AK Grupy „Kampinos”, którzy działali na pobliskich terenach związanych z Puszczą Kampinoską. Wielu z tych żołnierzy należy także do grona Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność szkoły to nie tylko edukacja i realizacja programu określonego przez MEN. To także praca patriotyczna, praca zawiązana z przekazywaniem wiedzy o ludziach i dziejach najbliższych okolic powiązanych z życiem lokalnej społeczności. Placówka dobrze wypełnia to zadanie. Świadczy o tym zarówno praca nauczycieli jak i udział uczniów w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, w których to uczniowie zdobywali pozycje laureatów i uzyskiwali nagrody. Cieszy również wieloletni udział uczniów tej szkoły w rajdach patriotycznych „Szlakiem Naszej Historii” organizowanych przez babickie Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babice.

Szanowni Państwo! Z okazji Święta Szkoły i pięknego jubileuszu składam wszystkim Państwu wyrazy uznania za codzienny trud nauczania młodzieży. Wyrazy szacunku przekazuję także wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju tej Placówki
i kształtowania patriotycznego młodzieży.

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej postanowił  w uznaniu działań patriotycznych nadać Sztandarowi Szkoły Złoty Medal Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Niech odznaczenie to będzie wyrazem uznania i jednocześnie zachętą do dalszych działań patriotycznych dla całej szkolnej społeczności.

Życzę wszystkim uczestnikom tej uroczystości wszelkiej pomyślności i dalszego dobrego działania dla rozwoju i wszechstronnej edukacji dzieci i młodzieży.

Foto: Urząd Gminy Stare Babice

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04