Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Opłatek w "Rodzinie Policyjnej"

8 grudnia 2016 r. Delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Warszawskie Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 roku.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek ZG i prezes Okręgu Mazowieckiego oraz Teresa Stroińska – Macińska – członek ZG.

Podczas spotkania, które odbywało się w siedzibie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej Komendy Głównej Policji Teresa Stroińska – Macińska odznaczona została „Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia”,  nadanym przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku. Aktu dekoracji medalem dokonał prezes stowarzyszenia Michał Krzysztof Wykowski.

Natomiast płk rez. Alfred Kabata odznaczył  srebrnym medalem „Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP” nadkom. Zbigniewa Bartosiaka  –  p.o. dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Na spotkanie opłatkowe przybyli m.in. Józef Guzdek – Biskup Polowy WP, nadinsp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, Adam Buława - dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Sławomir Frątczak – dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury
i Dziedzictwa MON oraz płk Mirosław Demediuk – przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wszystkich zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia serdecznie powitał Michał Krzysztof Wykowski, prezes Zarządu Głównego WSRP 1939 r.

Świąteczny nastrój spotkania jeszcze bardziej podkreśliła multimedialna prezentacja „Wigilia policyjna w II RP”, przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Honorowego Medalionu Pamięci „Pieta Miednoje 1940”  Józefowi Guzdkowi – Biskupowi Polowemu WP. Wręczono również kilka medali „Pro Patria”.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu Chóru Reprezentacyjnego Komendy Stołecznej Policji pod kierownictwem Sylwii  Krzywdy oraz podzielili się opłatkami,   poświęconymi przez ks. bp. Józefa Guzdka i ks. Jana Kota – kapelana KGP oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

(k)

Foto: Aleksander Załęski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04