Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Jubileusz 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

14 czerwca 2017 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa pod honorowym patronatem minister Anny Marii Anders odbyły się obchody jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy organizacji obchodów partnerami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej byli Sinevia Spółka z o.o. oraz Artixen.net Spółka z o.o., a patronami medialnymi: TVP Historia, TVP Polonia, Polska Zbrojna, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Tygodnik Do Rzeczy oraz portal SuperHistoria.pl.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów i wysłuchania hymnu państwowego oraz hymnu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Oba hymny wykonał Chór „Ballada” z Leszna k. Warszawy, kierowany przez Bernarda Olosia – członka Związku Oficerów Rezerwy RP, który jest autorem Hymnu Związku Oficerów Rezerwy RP. Hymn Związku wykonany został wykonany po raz pierwszy i napisany specjalnie na jubileusz Związku.

Przybyłych gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach uczestniczyli m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Bożena Żelazowska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Pałasz – reprezentujący Prezydent M. St. Warszawy, Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Justyna Skowronek – reprezentująca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Katarzyna Starzyńska – reprezentująca szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Jacek Perkowski - Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P - 1 reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk. Piotr Romańczuk - reprezentujący dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Kazimierz Mączka – p.o. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, kmdr Wiesław Banaszewski – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, ks. kmdr. Janusz Bąk - reprezentujący Biskupa Polowego WP, ppłk Mirosław Zyber – dowódca 2 Stargardzkiego batalionu saperów w Stargardzie, ppłk Mirosław Kobryń – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego
w Tarnowskich Górach, Maciej Jankowski – b. podsekretarz stanu w MON.

Najstarszym uczestnikiem uroczystości był 103 letni kombatant, członek ZOR RP - kpt. w st. spocz. Andrzej Rak.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata przedstawił genezę i działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym. Związek jako organizacja ogólnopolska powstał w 1922 r., kiedy to po zatwierdzeniu 16 czerwca 1922 r. przez władze państwowe statutu, nastąpiło zintegrowanie w jedną ogólnopolską organizację autonomicznych, tzw. prowincjonalnych związków oficerów rezerwy. Podkreślił, że w okresie międzywojennym do głównych celów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej należy zaliczyć popieranie idei jedności narodowej, koleżeństwa zadzierzgniętego na polach bitew, czczenia pamięci poległych w walce o wolność ojczyzny, otaczanie opieką ich rodzin oraz troska o materialny byt członków. Związek organizował kursy zawodowe, „bezprocentowe kasy pożyczkowe”, prowadził szkolenie wojskowe na poziomie drużyn, plutonów i kompanii oraz ćwiczenia ludności cywilnej w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Pod względem ideowym członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej łączyła dewiza: Bóg – Honor – Ojczyzna oraz hasło: „Wszystko dla państwa – państwo ponad wszystko”. Płk rez. Alfred Kabata przedstawił także prezentację multimedialną, w której ukazał różnorodne formy działalności współczesnego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który dziedziczy tradycje przedwojennej organizacji i kontynuuje jej działalność. Jako ogólnopolska, patriotyczna organizacja, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się m.in. upamiętnianiem osób oraz miejsc walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, propagowaniem chwały oręża polskiego oraz szkoleniem młodzieży skupionej m.in. w organizacjach strzeleckich. Ważnym aspektem działalności Związku są działania na rzecz kształtowania świadomości historycznej, obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży.

Związek współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej (porozumienie o współpracy z 6.10.2014 r.), z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi i organizacjami społecznymi. Związek Oficerów Rezerwy RP  tworzą nie tylko oficerowie, ale także podoficerowie i osoby cywilne, które łączy umiłowanie polskiej tradycji wojskowej oraz chęć społecznego działania w dziedzinie popularyzowania historii Polski. Członkowie Związku organizują konkursy i rajdy historyczne dla młodzieży, prowadzą żywe lekcje historii, opiekują się kombatantami, piszą książki historyczne, dbają o groby polskich bohaterów. W pracy społecznej kierują się zasadami apolityczności i poświęcenia dla najwyższej wartości, jaką jest Rzeczypospolita Polska.

Uzupełnieniem wystąpienia prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty był 10 min. film przedstawiający przebieg ćwiczenia „Obrońca 17” z udziałem organizacji proobronnych Powiatu Stalowowolskiego, którego patronem i współorganizatorem był Związek Oficerów Rezerwy RP.

Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty – prowadzący uroczystość ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski – wiceprezes ZG ZOR RP, poprosił zastępcę sekretarza ZG Związku - Teresę Stroińską - Macińską o odczytanie listu okolicznościowego od minister Anny Marii Anders, która objęła patronatem obchody 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP. Minister Anna Maria Anders nie mogła uczestniczyć w obchodach ze względu na wyjazd do Uzbekistanu i Kazachstanu. W liście skierowanym do uczestników uroczystości napisała m.in.: Jestem pełna uznania dla prowadzonej codziennej pracy władz Związku Oficerów Rezerwy RP, które dbają o pamięć polskich Bohaterów oraz miejsca pamięci walk narodu polskiego. Propagowanie chwały oręża wojsk polskich zasługuje na wyjątkowe docenienie. Mój ojciec gen. Władysław Anders zawsze przykładał dużą wagę do działalności organizacji kombatanckich, związków oddziałowych i oficerów rezerwy. Wspierał je i patronował podejmowanym przez nie działaniom. Dzisiejsze uroczystości 95 – lecia powstania Związku Oficerów Rezerwy RP są przykładem dbania o wspomniane przeze mnie wartości. Jak mawiał Generał Anders: „Nikt tak jak Polacy nie kocha swojej ojczyzny”. A Panowie oficerowie są tego przykładem.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska wyraziła uznanie dla działań Związku, zwłaszcza na niwie historycznej i kształtowania patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej. Dodała, że Związek cały czas dynamicznie się rozwija i może być dumny ze swoich osiągnięć.

Podczas uroczystości w poczet członków Związku przyjęte zostały nowe osoby z Okręgów: Mazowieckiego, Lubelskiego i Śląskiego. Do ZOR RP przyjęci zostali: por. rez. Michał Janiuk, kpr rez. Adam Leśniak, Waldemar Mańko, Janusz Jaworski, Krzysztof Mirowski, Jarosław Dąbrowski, Witold Rozwałka, Arleta Woszczuk.

Ważnym wydarzeniem obchodów jubileuszowych było odznaczenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pro Masovia „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego”. Medal w imieniu Marszałka Adama Struzika na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty przekazała Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Obchody jubileuszu 95 – lecia były okazją do wręczenia odznaczeń członkom Związku i osobom wspierającym jego działalność. Medalami "Pro Patria", nadanymi przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, uhonorowani zostali: ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Grzegorz Leśniewski. Brązowe Medale Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska i Roman Kaczorowski. Medale Dziedzictwo Kresów Wschodnich Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych nadano: st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesławowi Morawskiemu, st. sierż. rez. Tomaszowi Dyzmie i Lechowi Marczakowi. Medale Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczono: por. Piotrowi Szczepaniakowi, por. rez. Radosławowi Gądkowi, Zbigniewowi Kulecie i Edwardowi Nakoniecznemu.

Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku nadał Medal Za Zasługi Dla Stowarzyszenia mjr. rez. Jerzemu Białoskórskiemu. Medal wręczył Michał Krzysztof Wykowski – prezes Stowarzyszenia.

Zarząd Warszawskiej Rodziny Katyńskiej wyróżnił medalem okolicznościowym „Prawda i Pamięć” Zbigniewa Kiełba, który wręczyli Halina Drachal i Marek Krystyniak – prezes i członek zarządu organizacji.

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczył Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” Stowarzyszenie Szare Szeregi – Oddział Lublin. Aktu udekorowania sztandaru Szarych Szeregów dokonał płk. rez. Alfreda Kabata.

Złotymi Medalami „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali członkowie ZOR RP: mjr rez. Krzysztof Tomaszewski, kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński, Henryk Ruszczyk i Elżbieta Wiercińska.

Srebrne Medale „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali: ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, ppłk Andrzej Kamiński - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, ppłk Mariusz Muskus - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Gniewomir Rokosz – Kuczyński – sekretarz Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz członkowie Związku: por. w st. spocz. Zdzisław Wośko, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, st. kpr. w st. spocz. Adam Janas, Adam Pędracki, Krzysztof Pąk.         

Ryngrafami z wizerunkiem sztandaru ZOR RP wyróżnieni zostali: Barbara Oleksiewicz – Zespół Szkół Samochodowych Licealnych w Warszawie, Barbara Nieroda – wiceprzewodnicząca SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, ppłk Mirosław Kobryń – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Paweł Kozera – wydawca „Tygodnika Nowodworskiego”, hm. Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki oraz członkowie ZOR RP: kpr. rez. Adam Leśniak i Mateusz Derylak.

Płk rez. Alfred Kabata w imieniu Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wręczył okolicznościowe statuetki za wspieranie finansowe działalności statutowej Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je: Tomasz Dziurzyński – prezes Zarządu Sinevia Spółka z o.o., Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Marek Wrzesiński – prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za dotychczasową współpracę otrzymali także: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, płk Bogdan Kula – dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk Mirosław Zyber – dowódca 2 Stargardzkiego batalionu saperów w Stargardzie, Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Adam Matyszewski – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Gostyninie, Roman Burek – Komendant Związku Strzeleckiego, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Podczas uroczystości płk w st. spocz. Wiesław Leszek Ząbek – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP, uhonorował płk. rez. Alfreda Kabatę, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez Zarząd Krajowy tej organizacji.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, którzy składali na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty gratulacje i podziękowania, Chór „Ballada” wykonał patriotyczny utwór kończący część główną uroczystości jubileuszowych. W podziękowaniu za występ Marcin Łada – wiceprezes ZG ZOR RP oraz Teresa Stroińska - Macińska wręczyli członkom chóru czerwone róże.

Obchody jubileuszu 95 – lecia zakończył podniosły koncert patriotyczny w wykonaniu artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Dziękując artystom za występ płk rez. Alfred Kabata przekazał na ręce prowadzącej kosz kwiatów.

Po zakończeniu obchodów jubileuszu 95 – lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy RP wszyscy jego uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.

Obchodom jubileuszu 95 – lecia towarzyszyły wystawy: książek historycznych, historycznych fotografii Radiostacji Babice oraz mundurów i odznak z Muzeum Misji Zagranicznych WP w Feliksowie (w organizacji) prowadzonego przez dyrektora Jacka Roszkowskiego.

W obchodach jubileuszowych poza już wymienionymi osobami udział wzięli także: Mirosław Markowski – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Tomasz Szczepański – reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, mjr Jan Deręgowski – reprezentujący dowódcę 2 Mazowieckiego pułku saperów, płk w st. spocz. Czesław Kobierski – reprezentujący dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, kpt Leszek Janas – reprezentujący dowódcę 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, Marzena Surma – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Artur Łepecki – reprezentujący Związek Piłsudczyków Oddział w Radomiu, Bernard Malinowski – sekretarz Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, Romuald Kałudzki – Stobbe – prezes ZG Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej.

Listy gratulacyjne do uczestników obchodów jubileuszu 95 - lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej skierowali m. in.: Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk - p.o. szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, gen. bryg. Stefan Mordacz - szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk, kmdr Wiesław Banaszewski - przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, płk Andrzej Dąbrowski - dowódca 3 Warszawsskiej Brygady Rakietowej, płk Bogdan Kula - dowódca 5 pułku chemicznego, ppłk Mirosław Zyber - dowódca 2 Sstargardzkiego batalionu saperów, Jan Żychliński - Starosta Warszawski Zachodni, Magdalena Biernacka - Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski - burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Mirosław Markowski - dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.

(k)

Foto Marcin Łada

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03