Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Order św. Jana Kantego dla Prezesa Związku Oficerów Rezerwy RP

20 października 2017 r. podczas Inwestytury (nadania) Rycerskiego Orderu św. Jana Kantego odbywającej się w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Orderem św. Jana Kantego nadanym przez Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych.

Wśród kilkunastu odznaczonych Orderem św. Jana Kantego znaleźli się m.in. ks. biskup Jan Kopiec, ordynariusz Diecezji w Gliwicach, ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Marek Jakubiak, poseł na Sejm RP.

W uroczystości udział brała także małżonka płk. rez. Alfreda Kabaty i por. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego ZOR RP.

Była to siódma w historii orderu uroczystość, a po raz trzeci odbywającą się w Krakowie, przy grobie świętego Jana Kantego. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. inf. Władysław Gasidło, prepozyt Kapituły Kolegiaty Uniwersyteckiej św. Anny. Kazanie wygłosił ks. biskup Jan Kopiec. Przypomniał postać patrona dnia świętego Jana Kantego (Jana z Kęt), wielkiego uczonego - patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich, żyjącego w latach 1390-1473. Święty Jan jako kapłan i teolog ze wszystkich sił swoich starał się przekazać Ludowi Bożemu takie nauczanie, które nie naruszałoby doktryny wiary. Pracował z nieprawdopodobną wytrwałością. Rękopisy, które wyszły spod jego ręki, liczą łącznie ponad 18 tysięcy stron. Owocem jego wytrwałej pracy jako skryptora jest zachowanych 28 kodeksów.

Nowo pasowanym rycerzom świętego Jana Kantego przypomniano w czasie liturgii o zobowiązaniu do krzewienia, kultywowania, umacniania i obrony dziejowej spuścizny naszych praojców.

Krakowską uroczystość zorganizował Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych. Oprawę wokalną podczas mszy świętej zapewnił chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.

Następnego dnia, płk rez. Alfred Kabata z małżonką oraz por. rez. Radosław Gądek, mieli możliwość spotkania się z przebywającą w tym czasie w Krakowie, córką gen. Władysława Andersa, Anną Marią Anders – senator i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Anna Maria Anders jest honorowym członkiem Związku Oficerów Rezerwy RP i matką chrzestną jego sztandaru.

XXX

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych jest zaszczytną instytucją orderową – ogólnopolskim gronem Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów. Aktualnie Hierarchowie Kościelni udzielają Inwestytur czterech Orderów współtworzących istotę Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych. Są to Order św. Andrzeja Boboli, Order św. Jana Kantego, Order św. Kazimierza Królewicza oraz Order św. Brunona. Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych powstało z woli świętej pamięci Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa, poprzez promulgowanie stosownego Dyrektorium w Warszawie dnia 3. maja roku Pańskiego 2009 w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na podstawie Testimonium Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Polski z dnia 2 maja roku Pańskiego 2009 oraz regulaminu nr 1/2008/r Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej – Oddziału Towarzystwa Katolickiego Domu Akademickiego z dnia 1 stycznia roku Pańskiego 2008.

(k)

Foto: R. Gądek

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04