Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR na obchodach święta suwerenności

21 grudnia 2017 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w Święcie Odzyskania Suwerenności, które odbyło się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Święto Odzyskania Suwerenności obchodzone jest z okazji przypadającej 22 grudnia dorocznej rocznicy powrotu Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej do Ojczyzny i zakończenia misji prezydentów Rzeczypospolitej na emigracji w latach 1939 – 1990.

W bieżącym roku uroczystość przy współpracy UKSW zorganizowana została w ramach współrealizowanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego programu historyczno – edukacyjnego „Rzeczpospolita Polska 1939 – 1990. Polskie Państwo Emigracyjne”, którego Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła senator Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodził także Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie Święta Odzyskania Suwerenności wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prezydentach Rzeczypospolitej rezydujących poza Krajem w latach 1939 – 1990. Jednym z wręczających dyplom był płk rez. Alfred Kabata.

Części liturgicznej uroczystości przewodniczył ks. prof. Waldemar Chrostowski. Słowo do zgromadzonych skierował również prorektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Niezwykłą atmosferę spotkaniu nadała obecność Braci Kurkowych na czele z Wielkim Kanclerzem Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych i prezesem Sądu Honorowego Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych generałem Bractwa Kurkowego Gniewomirem Rokosz – Kuczyńskim.

Joanna Rolewska przy akompaniamencie Szymona Kowalczyka wykonała kilka piosenek z repertuaru Anny German. Pieśni kolędowe mistrzowsko wykonał Chór Parafii Narodzenia NMP z Białej Podlaskiej pod dyrekcją Agaty Doluk i przy akompaniamencie Romana Makarskiego.

Wzruszającym dopełnieniem uroczystości były  jasełka w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja, której dyrektorem jest Julia Franczuk.
Święto Odzyskania Suwerenności zakończyła Kantyczka Bożonarodzeniowa i spotkanie opłatkowe środowisk patriotycznych.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04