Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tablica pamiątkowa i Dąb Pamięci w 78 rocznicę zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

15 kwietnia 2018 r. podczas obchodów Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą dwóm oficerom - lekarzom i posadzono kolejny, dziesiąty już Katyński Dąb Pamięci upamiętniający oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie.

Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2 Mazowiecki pułk saperów i Zespół Szkół nr 2.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i dwóch oficerów – lekarzy Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w 1940 r. w Charkowie: mjr. dr. Aleksandra Ciechanowskiego i kpt. lek. Mariana Ostrowskiego. Fundatorami tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku, w którym w latach 1921- 1939 mieściła się izba chorych Batalionu Elektrotechnicznego, a obecnie znajduje się   przychodnia lekarska nosząca nazwę „Nasza Przychodnia”, byli Alicja Nojszewska – Rydlińska i Piotr Uliasz.

Życiorysy mjr. dr. Aleksandra Ciechanowskiego i kpt. lek. Mariana Ostrowskiego przedstawił płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, badacz dziejów Batalionu Elektrotechnicznego.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Roman Kaczorowski – kombatant, członek ZOR RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego. W akcie odsłonięcia współuczestniczyli: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy. Nowo odsłoniętą tablicę pobłogosławił ks. prał. dr. Krzysztof Czyżyk – dziekan nowodworski.

Następnie delegacje złożyły pod nią kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie trębacz z 2 Mazowieckiego pułku saperów odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

Druga część uroczystości odbyła się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej. Przypomnieli w nim m.in. sylwetki dziewięciu oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którym posadzono „Dęby Pamięci” w latach 2009 – 2016.

Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.

Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Robertowi Kamińskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m. in. radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bożena Żelazowska i Piotr Wojciechowski, Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Ewa Sztejnert – reprezentująca poseł na Sejm RP Anitę Czerwińską, płk Adam Przygoda – zastępca szefa Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ, ppłk. Ryszard Najczuk – reprezentujący dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Bartłomiej Bydoń – reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna, harcerze, kombatanci. Wśród gości obecny był także 104 – letni kombatant kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Jacek kowalski, a głos zabrali także przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego i Muzeum Katyńskiego.

Prowadzący ceremonię ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski odczytał listy okolicznościowe skierowane do uczestników uroczystości przez Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz od Marka Bronkowskiego – Burmistrza Sandomierza.

Następnie przystąpiono do posadzenia 10 już „Dębu Pamięci” w Nowym Dworze Mazowieckim, tym razem, poświęconego kpt. sap. Władysławowi Osterowi. Jak zaznaczyła Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” i w ogólnopolskim programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Po odczytaniu życiorysu przez uczennicę szkoły, posadzono „Dąb Pamięci”. Aktu tego dokonali uczniowie, Ewa Malasiewicz, Jacek Kowalski Krzysztof Bisialski, płk Robert Kamiński, płk Adam Przygoda, płk rez. Alfred Kabata i kpt. Andrzej Rak.

Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono pod dębem białe róże, a następnie trębacz odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

Uroczystości zakończyło podziękowanie burmistrza Jacka Kowalskiego.

Do tej pory w całym kraju posadzono 23 „Dęby Pamięci” poświęcone oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 10 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1939 , znajdującą się na terenie dawnych koszar, przy ul. Paderewskiego.

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in.: ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, kpt. Marcin Kończalski – przedstawiciel Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppor. Krzysztof Kowalczyk – przedstawiciel dowódcy 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, mł. insp. Marek Chodakowski – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, Marek Wrzesiński - prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Maciej Więckowski - prezes Zarządu AMW Sinevia Sp. z.o.o, Michał Krzysztof Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, Stefan Żelazowski – członek Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Gniewomir Rokosz – Kuczyński – sekretarz generalny Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu Terytorialnego, hm Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, Alicja Nojszewska – Rydlińska – współwłaścicielka przychodni lekarskiej „Nasza Przychodnia”, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Irmina Tokarska – Iwaniuk - dyrektor Zespołu Szkół w Głusku, Sławomir Sońta – prezes Związku Piłsudczyków – Oddział Radom, rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie: Bohdan Sobiewski, Krzysztof Sobieski, kombatanci i harcerze, ks. prał. dr Krzysztof Czyżyk – dziekan nowodworski.

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie ZOR RP. ZOR RP reprezentowali: ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski - wiceprezes ZG, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak – skarbnik ZG, mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – prezes Koła w Nowym Dworze Mazowieckim i członek ZG, Kazimierz Szczerbatko – członek ZG, ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski, kpt. w st. spocz. Andrzej Rak, ppor. w st. spocz. Ireneusz Owsik, st. chor. sztab. w st. spocz. Henryk Szymkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Bakun, st. kpr w st. spocz. Adam Janas, Roman Kaczorowski, Jadwiga Kaczorowska, Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk, Maria Szymkowska, Barbara Oleksiewicz, Paulina Mróz i Paweł Kabata.

Poczet sztandarowy ZOR RP stanowili: ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr rez. Jerzy Białoskórski, st. chor. sztab. w st. spocz. Henryk Szymkowski.

(k)

Fot. Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski, Mariusz Ziółkowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04