Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pogrzeb 100 - letniego ułana

30 listopada 2016 r. członkowie Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w pogrzebie 100 – letniego kombatanta II wojny światowej, ułana - por. Karola Przybyły.

Por. Karol Przybyła był członkiem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Delegacji ZOR RP przewodniczył mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła koncelebrowana msza św. w kościele św. Józefa Robotnika, którą odprawili: ks. Jerzy Kapica – proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika i ppor. Federacji Kawalerii Ochotniczej ks. Rafał Przybyła.

Podczas mszy św. mjr Krzysztof Tomaszewski w słowie pożegnalnym przedstawił drogę życiową i udział w kampanii wrześniowej 1939 r. ś.p. por. Karola Przybyły.

Po mszy św. kondukt żałobny, na czele którego zgodnie z ułańską tradycją, szedł koń, prowadzony przez ułana Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich, udał się na cmentarz przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach, gdzie pochowano zmarłego.

Wojskową asystę honorową wystawił 5 pułk chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach a w składzie delegacji reprezentującej pułk byli: mł. chor. Robert Makowski, st. szer. Szymon Kocot, szer. Wojciech Turski.

W uroczystościach pogrzebowych brały udział także delegacje i poczty sztandarowe wystawione przez Urząd Miasta w Tarnowskich Górach i Publicznego Gimnazjum nr 4 im. 3 Pułku Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach.

(k)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wspomnienie pośmiertne

Por. w st. spocz. Karol Przybyła urodził się 13 grudnia 1916 r. w Pyskowicach. Jego rodzicami byli Walenty i Augustyna z domu Bienek.

W 1922 r. przeprowadził się do Tarnowskich Gór, gdyż jego ojciec jako powstaniec śląski i człowiek mocno zaangażowany w organizowanie plebiscytu na Śląsku oraz opowiadający się za jego pozostaniem w granicach Rzeczypospolitej, musiał opuścić Pyskowice.

W Tarnowskich Górach, po zakończeniu nauki w czteroletniej szkole podstawowej, wstąpił do gimnazjum staro – klasycznego, które ukończył w 1936 r. W tym samym roku, jako ochotnik, został skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Po jej ukończeniu, otrzymał przydział do odbycia praktyki w 5 pułku strzelców konnych w Dębicy. Po odbyciu praktyki w szwadronie 5 pułku strzelców konnych w Tarnowie, w stopniu plutonowego podchorążego, został przeniesiony do rezerwy w 1937 r.

W 1937 r. rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które musiał przerwać w wyniku ogłoszonej w 1939 r. mobilizacji.

24 sierpnia 1939 r. Karol Przybyła – jako plutonowy pchor. został zmobilizowany i otrzymał przydział do macierzystej jednostki – 5 pułku strzelców konnych na stanowisko dowódcy plutonu. 5 pułk strzelców konnych, podobnie jak 3 puk ułanów śląskich, wchodził w skład Krakowskiej Brygady Kawalerii należącej do Armii Kraków.

27 sierpnia 1939 r. por. K. Przybyła wraz z pułkiem został przetransportowany z Dębicy do Zawiercia i rozlokowany na głównej pozycji opóźniającej w rejonie Woźniki – Rudnik Mały.

2 września 1939 r., uczestniczył w pięciogodzinnej walce z niemieckimi siłami pancerno-motorowymi w rejonie Woźnik. Po wycofaniu się pułku spod Woźnik, 3 września 1939 r., walczył z Niemcami w rejonie miejscowości Pradła, a następnie pod Szczekocinami i Sędziszowem.

Od 6 do 8 września 1939 r. wraz z pułkiem osłaniał przegrupowanie Armii Kraków w rejonie Nowego Korczyna, a od 9 do 12 września 1939 r. przeprawę oddziałów tejże armii w rejonie Baranowa. 15 i 16 września 1939 r. walczył w rejonie Biłgoraja
i Tarnogrodu oraz nad rzeką Tanew. Po dotarciu w rejon Tomaszowa Lubelskiego, ubezpieczał 17 września 1939 r., planowany atak połączonych oddziałów Armii Kraków i Armii Lublin na Tomaszów Lubelski.

19 września 1939 r., por. Przybyła wraz z pułkiem toczył walkę z przeważającymi siłami pancernymi nieprzyjaciela. W wyniku dużych strat w zabitych i rannych, por. Przybyła z resztkami pułku oraz z pozostałymi oddziałami wchodzącymi w skład Krakowskiej Brygady Kawalerii złożył broń. Kapitulacja miała miejsce 20 września 1939 r. w lesie koło miejscowości Ulowo.  

Po kapitulacji, por. Przybyła dostał się do niewoli, gdzie do wyzwolenia w kwietniu 1945 r., przebywał w Stalagu VIB (do 1941 r.) i w Stalagu VIC (w latach 1941-1945).

W 1946 r. podjął studia ekonomiczne na uniwersytecie w Getyndze (miasto w środkowych Niemczech, w Dolnej Saksonii). Po ukończeniu studiów, w 1949 r., wyjechał do Australii, gdzie osiedlił się w Melbourne i pracował w różnych firmach.

Po przejściu na emeryturę, 29 kwietnia 1977 r., wrócił do Polski i zamieszkał w Tarnowskich Górach.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04