Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wspomnienie o śp. kpt. Stefanie Kalinowskim ps. „Głaz”

Śp. kpt. w st. spocz. Stefan Kalinowski był kombatantem II wojny światowej, podczas której był członkiem Szarych Szeregów, brał udział w prowadzeniu „małego sabotażu”, uczestniczył w akcji „Burza” w 1944 r.

Ostatnie pożegnanie kpt. Stefana Kalinowskiego ps. „Głaz” odbyło się 19 września 2017 roku na Cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Okręgu Lubelskiego ZOR RP prezes Lech Marczak, wiceprezes Edward Nakonieczny, kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński, kpt. w st. spocz. Zdzisław Wośko oraz Elżbieta Nakonieczna.

Stefan Marian Kalinowski (1929 – 2017) ps. „Głaz”, kapitan WP, harcerz RP

Urodzony 22.07.1929 r. w Lublinie, syn Stefana i Balbiny z Pakułów. 

Od 1937 członek Drużyny Zuchów przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Narcyzy Żmichowskiej w Lublinie.

W latach 1941-1943, jako uczestnik kompletów tajnego nauczania prowadzonych przez dawną wychowawczynię, pomagał przesyłać paczki do obozów jenieckich żołnierzy września 1939 r.

W 1943 r. nawiązał kontakt z grupą Szarych Szeregów pod dowództwem Andrzeja Januszajtisa – Granita i został przyjęty do II Zastępu „Zawiszaków”. Brał udział w szkoleniu wojskowym, kolportażu tajnej prasy i małym sabotażu. 

W akcji „Burza” pełnił służbę wartowniczą. Po lipcu 1944 roku kolportował ulotki antykomunistyczne, zbierał broń i sprzęt wojskowy dla oddziałów bojowych                        aż do otrzymania rozkazu dowódcy AK o rozwiązaniu organizacji.

Od 1946 roku ponownie związał się z ZHP. Był zastępowym w Drużynie Harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Niecałej, później 

w 7 Lubelskiej Drużynie Harcerskiej. Należał do Kręgu Instruktorów i Seniorów ZHP.

W 1949 r. ukończył Liceum Drogowe uzyskując dyplom technika. Pracował zawodowo do 1982 roku.

Od 1987 roku był członkiem Środowiska, a później Stowarzyszenia Szarych Szeregów. W Lubelskim Oddziale Stowarzyszenia przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika. Był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia: na zbiórkach harcerskich i szkolnych spotkaniach z młodzieżą wygłaszał gawędy na temat działalności konspiracyjnej harcerzy w czasie II Wojny Światowej i udziale młodzieży szkolnej w walce z okupantem, był współinicjatorem budowy pomnika Szarych Szeregów przy Zespole Szkół im. Aleksandra Kamińskiego i Szarych Szeregów w lubelskiej dzielnicy Zemborzyce. Opiekował się istniejącym w jego dzielnicy, przy ul. Langiewicza, miejscem straceń powstańców 1863 roku.

Był członkiem Związku Oficerów Rezerwy RP. Na wniosek Prezesa ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty został z dniem 2.08.2017 r. awansowany do stopnia kapitana.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi                                                                

Krzyżem Armii Krajowej                                                    

Medalem Pro Patria                                                      

Medalem Pro Memoria                                                    

Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej                                          

Krzyżem Zasługi dla ZHP – Rozeta – Miecze      

Kombatanckim Krzyżem Zasługi                                          

Krzyżem Niezłomnych                                                

Krzyżem Walki o Niepodległość z mieczami

Srebrnym Medalem Związku Oficerów Rezerwy RP

Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP

Medalem Wojewody Lubelskiego

Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego

Medalem Prezydenta Miasta Lublina.

Zmarł w Lublinie 12.09.2017 r.

 

Zdzisław Łoziński

  • 01
  • 02
  • 03