Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ś.P Grzegorz Nieroda

Wspomnienie pośmiertne

Ś.P. Eugeniusz Grzegorz Nieroda

19.09.1957 r. - 30.06.2009 r.

02 lipca 2009 r. w kościele M.B. Szkaplerznej w Kazuniu Polskim odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Eugeniusza Grzegorza Nierody. Wspólnie z proboszczem miejscowej parafii mszę św. koncelebrował i homilię pożegnalną wygłosił ks. ppłk Andrzej Jakubiak-kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmarłego żegnali najbliżsi, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. Hołd Grzegorzowi Nierodzie złożyli członkowie ZOR RP z wiceprezesem Zarządu Głównego ppłk Alfredem Kabatą, którzy zaciągnęli wartę honorową przy jego trumnie. W ostatniej drodze swojego kolegi uczestniczyli też członkowie Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności "Nasza Gmina-Nasz Powiat" z wiceprzewodniczącą Jolantą Liszkiewicz oraz delegacje poseł Jadwigi Zakrzewskiej, Koła Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim i 2 Mazowieckiej Brygady Saperów. W uroczystościach pogrzebowych brali również udział dowódcy: 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej generał bryg. Ryszard Szulich i 60 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego ppłk Jarosław Wasilewski, a także radny powiatowy Henryk Mędrecki.

 ***

Eugeniusz Grzegorz Nieroda był jednym z inicjatorów utworzenia Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Po utworzeniu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP wszedł w skład Zarządu Okręgu.

Działał również aktywnie w innych organizacjach społecznych na terenie Powiatu Nowodworskiego. Był wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności "Nasza Gmina - Nasz Powiat" oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nowego Dworu Mazowieckiego.

To on był współorganizatorem uroczystości Katyńskich odbywających się co roku w Nowym Dworze Mazowieckim i spotkań z rodzinami oficerów, którzy zginęli w Katyniu i Charkowie.

Opiekował się miejscami pamięci narodowej, zwłaszcza z okresu II wojny światowej i wojny polsko - rosyjskiej 1919 - 1920. Szczególne zasługi miał w opiece nad miejscami pamięci po Batalionie Elektrotechnicznym, stacjonującym w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921 - 1939.

Brał również aktywny udział w uroczystościach patriotyczno - religijnych organizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego i w innych powiatach Okręgu Mazowieckiego ZOR. Uczestniczył w uroczystościach w Celestynowie, Garwolinie, Starych Babicach, Chotomowie, Warszawie, a nawet w Chełmie Lubelskim.

 

14 lipca 2007 r.

Bardzo angażował się w pomoc dla dzieci z Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim.

Był człowiekiem życzliwym, otwartym dla ludzi, gotowym zawsze do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Nigdy nikomu nie odmawiał wsparcia.

Chociaż nie miał szlifów oficerskich, to jednak jego postawa moralna sprawiała, że jego koledzy ze Związku Oficerów Rezerwy uważali go za jednego z nich. Mógł być wzorem do naśladowania dla niejednego oficera.

Za to co robił dla innych, nie oczekiwał nagród ani zaszczytów. Jeśli go spotykały to były wyrazem wdzięczności jaki składali mu Ci, którzy doświadczali dobra jakie czynił.

Stąd na wniosek Związku Oficerów Rezerwy Minister Obrony Narodowej odznaczył go Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, a Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała mu Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Na wniosek Koła Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo otrzymał Medal "Przyjaciel Dziecka".

Wszystko co robił czynił z myślą o innych. Dlatego jego przedwczesna śmierć jest bolesnym ciosem dla jego najbliższych, jak również dla tych, z którymi współpracował dla wspólnego dobra.

Cześć jego pamięci!

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12