Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Działalność członków Koła ZOR RP w Częstochowie w Społecznym Komitecie Odbudowy Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego

W utworzonym w marcu 2018 r. w Częstochowie, Społecznym Komitecie Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, czynnie działają członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzący w skład Okręgu Śląskiego.

Najbardziej aktywnymi członkami Koła ZOR RP w Częstochowie działającymi na rzecz Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka J. Piłsudskiego są: st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, Rafał Kluba, Krzysztof Buchajczuk, Jacek Maduzia, ppor. rez. Adam Dłuzniak.

W styczniu 2019 r. członkowie Koła ZOR RP w Częstochowie ufundowali metalową podstawę, umożliwiającą wyeksponowanie wydobytego z ziemi betonowego medalionu (plafonu), który jest aktualnie wystawiony w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Plafon wydobyto z ziemi w maju 2018 r. podczas prac ziemnych prowadzonych w miejscu, gdzie przed wojną stał pomnik. Metrowej średnicy betonowy medalion (plafon) przedstawia odznakę Pierwszej Brygady Legionów Piłsudskiego i jest autentycznym elementem zniszczonego pomnika.

Społecznym Komitetem Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, kieruje nauczyciel Jarosław Sobkowski, w jego składzie zasiada m.in. wiceprezydent miasta Ryszard Stefaniak. Komitet postawił sobie za cel odbudowę przedwojennego pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, który stał przy ul. Krakowskiej. Przewidywana data odsłonięcia monumentu to 2021 rok, dokładnie w 100 rocznicę pierwszej oficjalnej wizyty marszałka w Częstochowie.

Obecnie Komitet wydał cegiełki i rozpoczął zbiórkę środków finansowych na odbudowę pomnika. Wszystkie osoby chętne, które chcą finansowo wesprzeć ideę odbudowy przedwojennego pomnika marszałka J. Piłsudskiego mogą dokonać wpłat na konto: 04 1140 2004 0000 3102 7753 6448 w mBank w Częstochowie. Więcej informacji na stronie http://www.pilsudskiwmickiewiczu.pl/dzialania.html

                                                                                           Rys historyczny pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

Tuż po śmierci marszałka J. Piłsudskiego w dniu 27 maja 1935 r., podczas obrad rady miejskiej w Częstochowie, radni Polskiego Bloku Gospodarczego zgłosili wniosek w sprawie budowy pomnika. Pomysł został przyjęty i rozpoczęto tworzenie Komitetu, w którego w skład weszli min. biskup częstochowski Teodor Kubina i przedstawiciele władz miasta. Pomnik ze zbrojonego betonu, autorstwa częstochowskiego rzeźbiarza Stefana Policińskiego został wzniesiony w 1936 r. na dziedzińcu gimnazjum męskiego Towarzystwa Szkoły Społecznej przy ul. Sułkowskiego. Obecny adres to al. Jana Pawła II 54, gdzie mieści się siedziba banku. Z uwagi na fakt, że ta lokalizacja była na uboczu, podjęto decyzję o przeniesieniu pomnika w centralne miejsce miasta. Wybrano wówczas dziedziniec przed nową szkołą przy ul. Narutowicza (dziś ul. Krakowska). W nowym miejscu pomnik stanął 6 sierpnia 1937 r., jednak podczas okupacji niemieckiej został on zniszczony. W listopadzie 1981 roku Klub Historyczny im. Józefa Piłsudskiego przy NSZZ „Solidarność” w Częstochowie powołał Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka, jednak po wprowadzeniu stanu wojennego władze odpowiedziały represjami i rekwizycją składek. Już po upadku PRL-u pomnika jednak nie odbudowano. Powstał natomiast pomnik Marszałka według innego projektu, zlokalizowany na pl. Biegańskiego, gdzie stoi do dnia dzisiejszego.

Artur Wojciechowski 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04