Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nadzwyczajny Zjazd Okręgu Śląskiego ZOR RP

25 stycznia 2019 r., w Częstochowie, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Gościem Zjazdu był płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP.

Delegatów i obecnego na Nadzwyczajnym Zjeździe Okręgu płk. rez. Alfreda Kabatę powitali st. kpr. rez. Artur Wojciechowski – prezes Koła ZOR RP w Częstochowie oraz mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego.

Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski zapoznał delegatów z osiągnięciami jakimi może pochwalić się Okręg Śląski ZOR RP, przedstawiając prezentację multimedialną.

Płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP W uznaniu zasług na rzecz patriotycznego i proobronnego wychowania młodzieży oraz dużego zaangażowania w działalność statutową ZOR RP odznaczył Srebrnym Medalem za Zasługi dla ZOR RP Szymona Kocota.

Następnie płk rez. Alfred Kabata za dotychczasowe zaangażowanie w działalności statutowej Związku oraz w uznaniu działań na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży oraz upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych uhonorował dyplomem uznania mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, a na jego wniosek członków Okręgu Śląskiego: por. rez. Grzegorza Wróbla, ppor. w st. spocz. Andrzeja Elwarta, ppor. rez. Adama Dłużniaka, asp. sztab. rez. Jerzego Jędrusika, st. kpr. rez. Artura Wojciechowskiego, Krzysztofa Buchajczuka, Rafała Klubę, Jacka Maduzię.

Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski wraz z por. rez. Grzegorzem Wróblem w podziękowaniu za wspieranie działań realizowanych przez Okręg Śląski wręczyli płk. rez. Alfredowi Kabacie album historyczny.

 Podczas Zjazdu, na którego przewodniczącego wybrano st. kpr. rez. Artura Wojciechowskiego, a na protokolanta asp. sztab. rez. Jerzego Jędrusika, dokonano wyboru władz Okręgu.

Na stanowisko prezesa Zarządu Okręgu Śląskiego jednogłośnie wybrano dotychczasowego prezesa mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego. Wybrano również członków Zarządu Okręgu, Komisję Rewizyjną Okręgu oraz Sąd Koleżeński Okręgu.

Po ukonstytuowaniu się, delegaci zostali poinformowani o decyzjach w sprawie podziału funkcji w tych organach.

 Zarząd Okręgu Śląskiego stanowią:

 mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes

st. kpr. rez. Artur Wojciechowski - wiceprezes

asp. sztab. Jerzy Jędrusik - wiceprezes - sekretarz

 

Szymon Kocot - skarbnik

ppor. w st. spocz. Andrzej Elwart - członek Zarządu

ppor. rez. Adam Dłużniak - członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej Okręgu wchodzą:

Krzysztof Buchajczuk - przewodniczący

Rafał kluba – z-ca przewodniczącego

Jacek Maduzia - sekretarz

W skład Sądu Koleżeńskiego Okręgu wchodzą;

por. rez. Grzegorz Wróbel - przewodniczący

kpr. Tomasz Lusak – z-ca przewodniczącego

Paweł Jędrusik   - sekretarz  

Prezes ZG płk rez. Alfred Kabata pogratulował nowo wybranemu Prezesowi Okręgu Śląskiego mjr Krzysztofowi Tomaszewskiemu wyboru na stanowisko prezesa Zarządu Okręgu Śląskiego i życzył mu owocnej pracy na rzecz Związku.

(A.W.)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04