Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Znicze na grobach obrońców ojczyzny w Krakowie

W dniach 29 – 31 grudnia 2019 r., w ramach świątecznego upamiętniania obrońców ojczyzny, członkowie koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie z ppor. rez. Piotrem Kozińskim zapalili znicze i umieścili chorągiewki z nazwą i logo Związku na grobach w kilku krakowskich metropoliach.

 Kulminacyjnym punktem było przypomnienie wydarzenia, które zapoczątkowało drogę Papieża Polaka na Tron Piotrowy. 30 grudnia 1963 Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

Wizyta na Cmentarzu Bronowickim (na Pasterniku)

W 2019 roku cmentarz Bronowicki obchodzi swoje 110-lecie. Symboliczne znicze zapłonęły na grobach Tadeusza Łepkowskiego, porucznika 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich  oraz podchorążego 8 Pułku Ułanów Jan Tetmajera. Tuż przy wejściu na cmentarz stoi pomnik umieszczony na grobie Jana Kazimierza Tetmajera. Na bokach postumentu zwieńczonego ułańską czapką wyryto imiona kolejnych pokoleń Tetmajerów, związanych z działaniami na rzecz Rzeczypospolitej. Najstarszy syn Włodzimierza i Anny Tetmajerów (pierwowzory postaci gospodarzy ze słynnego „Wesela” – spoczywają obok pomnika) zgłosił się w 1919 roku na ochotnika do nowopowstającej Armii Polskiej. 27 lipca 1920 roku 8. pułk ułanów księcia Józefa Poniatowskiego otrzymał rozkaz zajęcia miejscowości Stanisławczyk na prawym brzegu Styru, 30 km na południe od słynnego z bitwy 1651 r. Beresteczka, podczas działań poległo wielu ułanów wśród nich – podchorąży Jan Kazimierz Tetmajer. Także okoliczna ludność licznie zapisała się na kartach patriotycznej historii Polski. Spośród spoczywających na cmentarzu bronowickim kilkanaście osób służyło w Legionach, dwie brały udział w powstaniu wielkopolskim.

W okresie okupacji hitlerowskiej w rejonie Bronowic, Rząski i Mydlnik prężenie rozwijał się ruch oporu, trudno ustalić dokładną liczbę spoczywających na cmentarzu akowców (przez cały okres PRL-u nie można było oficjalnie prezentować na nagrobkach informacji o przynależności). Leżą tu też uczestnicy Powstania Warszawskiego.

Na Bronowicach spoczywa 7 kawalerów Orderu Virtuti Militari. Znaleźć też można kilkadziesiąt tablic osób, których ciał nie odnaleziono, zamordowani w więzieniu NKWD przy ul. Łąckiego we Lwowie. W Katyniu , Charkowie.

Wizyta w Parku Strzeleckim przy pomniku św. Jana Pawła II

Urzędowa nominacja bpa Karola Wojtyły na arcybiskupa metropolitę krakowskiego nastąpiła 18 stycznia 1964 roku. Zastąpił zmarłego kilkanaście miesięcy wcześniej abpa Eugeniusza Baziaka. Uroczysty ingres odbył się 8 marca tego samego roku w Katedrze na Wawelu. Sama forma podania do wiadomości decyzji o mianowaniu Wojtyły metropolitą miała charakter nietypowy - tuż po świętach Bożego Narodzenia w 1963 roku papież Paweł VI osobiście zadzwonił do krakowskiej kurii z wiadomością o podniesieniu dotychczasowego biskupa pomocniczego do godności arcybiskupiej. Rocznicę faktycznej nominacji z 30 grudnia 1963 roku upamiętniono okolicznościowym zniczem.

Wizyta na Cmentarzu Rakowickim

Cmentarz rakowicki od strony ul. Prandoty, tzw. cmentarz wojskowy, z grobami żołnierzy polskich niemieckich i radzieckich, a także wspólnoty brytyjskiej. Znicze zapalono przy Kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w okolicach Krakowa. Armia Kraków została powołana 23 marca 1939 roku na podstawie pisemnego rozkazu generalnego inspektora sił zbrojnych marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Zadaniem związku operacyjnego była osłona Śląska i zachodniej Małopolski. Pochowano tutaj 146 żołnierzy. Upamiętnia ich pomnik z 1990 roku . W 1993 roku złożono przy nim 52 urny z ziemią z pól bitewnych Armii Kraków oraz z Katynia, Ostaszkowa i Miednoje.

Znicze zapalono przy kwaterze żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, kwatera jest największym z trzech angielskich cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Polski. Spoczywają tam żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, różnych narodowości i wyznań, którzy stracili życie w walkach na terenie południowej Polski, zarówno w trakcie I jak i II wojny światowej. Pochowani to przedstawiciele różnych narodowości, m.in. obywatele Południowej Afryki, Australijczycy, Kanadyjczycy, Polacy i Hindusi. Spośród 522 poddanych brytyjskiego monarchy soczywa: 360 żołnierzy, 128 lotników, 7 marynarzy, 24 osoby cywilne oraz 3 osoby nieznane. po zakończeniu działań wojennych ich prochy zostały przeniesione do tej kwatery. Spoczywają tutaj m.in. jeńcy ze stalagu VIII B Lamsdorf i szpitala w Langenbielau oraz lotnicy z bazy w Brindisi, zestrzeleni nad Polską.

Wizyta na Cmentarzu Podgórskim

Zapalono znicze przy wspólnej mogile zwieńczonej pomnikiem z czapką legionową i orłem jako motywami centralnymi gdzie spoczywa 13 legionistów 1,2 i 3 brygady Legionów Polskich. Cmentarz Podgórski powstał w 1900 roku. Na jego terenie w okresie I Wojny Światowej utworzono austriacki cmentarz wojenny nr 386 wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Cmentarz projektował Hans Mayr, ale z oryginalnego projektu pozostało niewiele. W 1918 r. cmentarz przebudowano, plantując groby w formę pustych tarasów i zmniejszono jego obszar z 1000 m2 do zaledwie 380 m2. Pierwotnie znajdował się na nim pomnik centralny, w formie obelisku, otoczony u podstawy koroną cierniową z czterema żołnierskimi czapkami. Po ekshumacji prochy złożono w 4 mogiłach zbiorowych. Obecny pomnik jest współczesny. Nie jest znana liczba pochowanych na nim żołnierzy, w 1917 było tu ok. 340 mogił żołnierzy i jeńców, znane są nazwiska 106 z nich. Zarówno w armii carskiej jak i cesarsko-królewskiej nie brakuje polskich nazwisk.

Piotr Koziński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04