Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie  Noworoczne  w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

7 stycznia 2020 r. przedstawiciele Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

W spotkaniu z ramienia ZOR RP uczestniczyli: Lech Marczak - prezes Okręgu Lubelskiego,  st. sierż. rez. Tomasz Dyzma - wiceprezes Okręgu Lubelskiego, mjr w st. spocz. Zdzisław Łoziński, kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski oraz por. w st. spocz. Ryszard Gołąb. Zdzisław Łoziński wręczył nowo mianowanemu Wojewodzie Lubelskiemu Lechowi Sprawce ryngraf z logo Szarych Szeregów.

W spotkaniu noworocznym udział brali m.in.: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz kombatanci i działacze opozycji antykomunistycznej.                  

Wszyscy obecni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne.

Uroczystość była też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych  i resortowych. Wojewoda w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wyróżnienia przyznane zostały przez Pana Prezydenta za zasługi poniesione dla Niepodległej Rzeczypospolitej. Odznaczenia odebrali: Aleksander Krawyciński i Kazimierz Olszewski.

Z kolei minister Kasprzyk w asyście Wojewody wręczył Medale „Pro Patria” i Medale „Pro Bono Poloniae”. Medale „Pro Bono Poloniae” otrzymali: Marianna Krasnodębska i Stanisław Łukasik. Medale „Pro Patria” zostały wręczone Krzysztofowi Gilewiczowi, ks. ppłk. Andrzejowi Piersiakowi oraz prof. dr hab. Markowi Pietrasiowi. Wyróżnienia nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymały osoby szczególnie wyróżniające się w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju i wielkimi zasługami w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.


Tomasz Dyzma

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04