Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

„Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński w Pamięci Boernerowa” – promocja książki Jerzego Bogdana Raczka

19 września 2021 r., w parafii wojskowo-cywilnej Matki Bożej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie odbyła się promocja książki Jerzego Bogdana Raczka – członka Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej (i jednocześnie wiceprezesa Koła ZOR RP w Starych Babicach), pt. „Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński w Pamięci Boernerowa”.

Tego dnia Jerzy Bogdan Raczek, autor wielu książek historycznych i publikacji prasowych, prezentował najnowsze swoje dzieło odnoszące się do osoby błogosławionego Prymasa Tysiąclecia i jego związków ze wspólnotą na Boernerowie. Książki rozeszły się niemal w całym nakładzie. Po każdej mszy św. ustawiała się kilkunastoosobowa kolejka po pamiątkowy wpis od autora.

Oddajmy jednak głos autorowi:

Cały Kościół rzymskokatolicki w Polsce z biciem serca trwał w oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wiernego i oddanego Chrystusowi Pasterza, Niezłomnego Prymasa Tysiąclecia i heroicznego syna Narodu Polskiego. Wdzięczni jesteśmy Opatrzności za to, że doczekaliśmy się wyniesienia na ołtarze orędownika prawdy i wolności, troszczącego się o losy i dusze Polaków, sternika, który pewną ręką przeprowadził nasz Kościół po rozhukanym, szalejącym komunistycznym morzu.

Niezwykle trudno opisać wszystkie czyny i dokonania tak wybitnej osobowości, jak Stefan Świętego Rzymskiego Kościoła Kardynał Wyszyński, ze Zmiłowania Bożego i z Łaski Stolicy Apostolskiej Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, Metropolita, Legat Urodzony, Prymas Polski, Ordynariusz Katolików Obrządków Wschodnich w Polsce, profesor, major Wojska Polskiego w stanie spoczynku, a podczas Powstania Warszawskiego Kapelan Armii Krajowej szpitala powstańczego w Laskach porucznik „Radwan III”. O niezwykłym Prymasie Polski Stefanie Kardynale Wyszyńskim powstało i będzie powstawać wiele opracowań naukowych, nowych książek, filmów czy innych publikacji. W wielu miastach Polski ulice nazwane są Jego imieniem, dużo szkół wybrało Kardynała swoim Patronem. Ma swoje pomniki w publicznych przestrzeniach miejskich i obok świątyń.

W niniejszej książce opisana została tylko cząstka Jego działalności duszpasterskiej i sterowania Kościołem w Polsce w najokrutniejszym powojennym okresie walki władz państwowych i partyjnych o dusze Polaków. O być czy nie być Kościoła rzymskokatolickiego w naszej Ojczyźnie.

Szczególnie bolesne dla Niezłomnego Prymasa Polski były jego kontakty w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z Ludowym Wojskiem Polskim, reprezentowanym przez Generalny Dziekanat Wojska Polskiego. Trzeba było niezwykłej cierpliwości i konsekwencji, umiejętności i odwagi, ogromnego zaufania do Opatrzności, by nie przekroczyć pewnych granic. Prymas Polski obawiał się schizmy w Kościele, która mogła być spowodowana działaniami Komisji Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Tuż po aresztowaniu Prymasa Polski księża ci, zwani „księżmi patriotami” potępili Prymasa Polski. Kapelani wojskowi mieli wówczas obowiązek należenia i aktywnej działalności we wspomnianej Komisji.

Na osiedlu Boernerowo jeszcze przed wojną z inicjatywy mieszkańców – oficerów Wojska Polskiego pobudowano drewnianą kaplicę. Pierwszym rektorem kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej był znakomity kapelan WP, ks. dr Hm. RP Jan Paweł Mauersberger, twórca „Szarych Szeregów”. Po wybuchu wojny ukrywał się w Konstancinie. Po zajęciu osiedla przez Niemców kaplica była czynna. To do niej przychodził z Lasek kapelan szpitala powstańczego ks. por. Armii Krajowej Stefan Wyszyński „Radwan III”. To był pierwszy, ale nie ostatni kontakt Boernerowa z późniejszym Prymasem Polski. 

O Czcigodnym Słudze Bożym i jego związkach z kapelanami wojskowymi i z naszym Boernerowem mówi ta książka. Powstała jako wotum katolickiej wspólnoty Boernerowa i jest skromnym hołdem dla Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

W tym miejscu składam podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ksiązki: Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. Józefowi Guzdkowi, Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego za słowo wstępne, ks. prałatowi kanonikowi płk. dr. Janowi Domianowi, proboszczowi Wojskowo-Cywilnej Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Boernerowie za inicjatywę, ks. płk. SG dr. Zbigniewowi Kępie za pomoc merytoryczną i recenzję, ks. Tomaszowi Serwinowi i Pani Danucie Berezowskiej z Ordynariatu Polowego i za współpracę. Za udostępnienie fotografii dziękuję Paniom Michalinie Jankowskiej, Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Chomiczówce, i Elżbiecie Gliszczyńskiej z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Bożej Opatrzności na Wilanowie. Wdzięczny jestem Archiwum Wojskowemu w Nowym Mazowieckim za udostępnienie nieznanych dotychczas materiałów dotyczących kulis budowy murowanego kościoła w Boernerowie, Panu Zbigniewowi Błażejewskiemu, dyrektorowi Drukarni Wydawnictw Specjalnych i Jego współpracownikom: Zofii Bojanowicz, Joannie Lewandowskiej i Marcinowi Wlazłowskiemu. Dziękuję Panu Damianowi Rząpowi z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie za pomoc w wyszukiwaniu stosownych materiałów. Wdzięczny jestem Panu Tomaszowi Paszkowskiemu z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Stowarzyszenie Laski za pomoc. Szczególnie gorąco dziękuję Panu mgr. inż. Jerzemu Misiakowi, mojemu Przyjacielowi, Kustoszowi Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, byłemu dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego za udostępnienie książek ze swego bogatego księgozbioru. Dziękuję pięknie Panu Redaktorowi Krzysztofowi Burkowi za wyrozumiałość i cierpliwość podczas redakcji książki. Serdecznie dziękuję mojej Małżonce Marii w poszukiwaniu źródeł i materiałów wykorzystanych w niniejszej książce i starszej córce Katarzynie Raczek-Pakule za wsparcie informatyczne.

Na zakończenie spotkania z Czytelnikami autor książki Jerzy Bogdan Raczek przedstawił w żartobliwy sposób trochę statystyki dotyczącej jego najnowszego dzieła:

Książka zawiera: 160 stron tekstu i 100 fotografii na 50 stronach, 40 734 wyrazów, 1284 akapity, 5595 wierszy tekstu, 299 049 znaków i spacji (tyle razy autor musiał klikać na klawiaturze), waży poniżej 1 kg, mieści się do koperty z bąbelkami E/15, znaczek pocztowy przy wysyłce 4,00 zł. Honorarium autorskie aż 0,00 złotych…

 Słowo Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Kim był Prymas Tysiąclecia? Na to pytanie starają się odpowiedzieć ludzie wierzący i niewierzący, historycy, publicyści i socjologowie. Zwracają oni uwagę na znaczenie i rolę, jaką odegrał w życiu kościelnym, narodowym, społecznym oraz politycznym. Bez wątpienia Stefan Kardynał Wyszyński jest szczególną osobą, daną przez Opatrzność Kościołowi i naszej Ojczyźnie na trudne lata II wojny światowej oraz powojennej rzeczywistości.

Rzadko jednak ukazują się publikacje o relacjach kard. Stefana Wyszyńskiego ze wspólnotami i grupami osób związanych z poszczególnymi parafiami. A przecież jako Kapłan, Biskup, Arcybiskup, Prymas, Kardynał poświęcał wiele czasu i uwagi wiernym, których Opatrzność powierzyła Jego pasterskiej pieczy.

Jerzy Raczek w publikacji, którą Czytelnik ma w swoim ręku, ukazał życie i znaczenie Stefana Kardynała Wyszyńskiego zarówno w szerokim ogólnonarodowym kontekście, jak też w relacji do wspólnoty wiernych Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie-Bemowie. Podczas II wojny światowej, pełniąc posługę opiekuna duchowego Lasek i kapelana Powstania Warszawskiego, ks. Wyszyński zaopatrywał się w komunikanty w tej parafii. Kiedy został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim oraz Prymasem Polski, dla wiernych parafii na Bemowie stał się ich ojcem i pasterzem.

Autor ukazuje także troskę Stefana Kardynała Wyszyńskiego o wojskowych i ich rodziny mieszkające na Boernerowie w trudnym powojennym czasie, kiedy byli pozbawieni Biskupa Polowego, zaś duszpasterstwo mogło funkcjonować tylko w ramach Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego. Duchowym centrum dla mieszkańców tej warszawskiej dzielnicy był kościół garnizonowy pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, powstały z inicjatywy wojskowych, który od czasu II Rzeczpospolitej służył zarówno mundurowym i ich rodzinom, jak też osobom i rodzinom cywilnym.

Ufam, że ta publikacja będzie przyjęta z wielką życzliwością nie tylko przez społeczność Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie-Bemowie, ale także przez wszystkich zainteresowanych osobą i działalnością duszpasterską Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

bp Józef Guzdek

                                                                            Biskup Polowy Wojska Polskiego

Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04