„Radosna Niepodległa” – gala konkursu historycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

9 listopada 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się gala finałowa Nowodworskiego Konkursu Historycznego „Radosna Niepodległa” zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs „Radosna Niepodległa” został przeprowadzony w ramach ogólnopolskiego konkursu historycznego „Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem minister Anny Marii Anders – sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego oraz Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Galę konkursowa rozpoczęła się od hymnu państwowego w wykonaniu „Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierownictwem pana Tadeusza Kucharskiego. Wykonanie hymnu rozpoczęło się o godz. 11.11, gdyż na tę godzinę zaplanowano śpiewanie hymnu państwowego we wszystkich szkołach w Polsce.

Po odśpiewaniu hymnu, Zdzisław Szmytkowski - dyrektor szkoły powitał organizatorów i uczestników gali konkursowej. Następnie słowa powitania do przybyłych na galę laureatów konkursu, wyróżnionych, opiekunów, rodziców, uczniów nowodworskich szkół oraz zaproszonych gości skierował płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadząca galę finałową konkursu, Teresa Stroińska – Macińska, odczytała listy okolicznościowe nadesłane przez minister Annę Marię Anders – sekretarz stanu, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego i Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Podsumowania ogólnopolskiego konkursu historycznego „Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, w ramach którego odbyło się kilkanaście konkursów regionalnych i szkolnych dokonał płk rez. Alfred Kabata. Podkreślił, że konkurs nowodworski stanowi finał konkursów organizowanych w ciągu 2018 r., w różnych miejscowościach w Polsce, w których wzięło udział około 950 uczniów.

Ewa Malasiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 omówiła przebieg konkursu „radosna Niepodległa”. W konkursie w etapach szkolnych i powiatowym udział wzięło udział 278 uczniów z 18 szkół z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Patronat nad Nowodworskim Konkursem Historycznym „Radosna Niepodległa” objęli: Anna Maria Anders – sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Magdalena Biernacka - Starosta Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski - Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Fundatorami nagród w konkursie byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, AMW Sinevia Sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, Home Manager administracja i zarządzanie nieruchomościami S. C. w Nowym Dworze Mazowieckim, Pollena Aroma Sp. z o.o., Artixen.net Spółka z o.o. (Technologie internetowe). Nagrody specjalne ufundowali także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Robert Kamiński – dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów.

Nagrody laureatom konkursu i uczniom wyróżnionym w konkursie wręczali goszczący na gali: Małgorzata Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Marek Wrzesiński – prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, ppłk Marek Górski – szef sztabu 2 Mazowieckiego pułku saperów, płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP i ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski – wiceprezes ZG ZOR RP.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, medale, puchary i dyplomy. Po wyręczeniu nagród laureatom i wyróżnionym uczestnicy gali finałowej konkursu wysłuchali podniosłego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu „Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk. Obejrzeli również pokaz musztry paradnej w wykonaniu dziecięcego zespołu rekonstrukcji historycznych wchodzącego w skład Chóru.

Wyniki Nowodworskiego Konkursu Historycznego „Radosna Niepodległa”

Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV – VI) – prace plastyczne

Laureaci

 • I miejsceOskar Winiarski - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II Miejsce Wiktoria Znyk - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
  w Zakroczymiu
 • III Miejsce Małgorzata Górecka - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
  w Nowym Dworze Mazowieckim

Nagrodę specjalną ufundowaną przez dowódcę 2 Mazowieckiego pułku saperów otrzymuje Oskar Winnicki – zdobywca I miejsca.

Test wiedzy

Klasy VII – VIII i gimnazjum

Laureaci

 • I miejsceSzymon Grenda - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
  w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II miejsce Zuzanna Górecka - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II miejsce Bartosz Fatek - Szkoła Podstawowa nr 1
  w Nasielsku
 • II miejsce Oskar Gregorczyk - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
  w Nowym Dworze Mazowieckim
 • III miejsce Mateusz Podgórski – Szkoła Podstawowa nr 1
  w Nasielsku
 • III miejsce Brajan Ostrowski – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
  w Nowym Dworze Mazowieckim

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów otrzymł Szymon Grenda zdobywca I miejsca.

Test wiedzy

Szkoły ponadgimnazjalne

Laureaci

 • I miejsce Patryk Cieślak – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim
 • II miejsce Aleksandra Witkowska - Liceum Ogólnokształcące
  w Nowym Dworze Mazowieckim
 • III miejsce Justyna Michałowska - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

Nagrodę specjalną – statuetkę - ufundowaną przez Szefa Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka otrzymał Patryk Cieślak – zdobywca I miejsca, a nagrodę specjalną ufundowaną przez wicemarszałek Sejmu RP - Małgorzatę Kidawę – Błońską Aleksandra Witkowska – zdobywczyni II miejsca.

Wyróżnienia przyznano 23 uczniom klas IV – VI, którzy wykonali prace plastyczne. Wyróżnieni otrzymali medale, nagrody rzeczowe i dyplomy. Wśród wyróżnionych byli:

 1. Krzysztof Pelczyk - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 2. Oskar Sanecki - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kazuniu Nowym
 3. Kacper Affek – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
 4. Adam Jakubowski - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 5. Jakub Cichocki – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
 6. Wiktoria Waliszkiewicz - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kazuniu Nowym
 7. Aleksandra Ciura - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
 8. Zuzanna Włodarz - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
 9. Amelia Kasjanowicz - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kazuniu Nowym
 10. Aleksandra Ziółkowska - Szkoła Podstawowa w Dębinkach
 11. Julia Kamińska - Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
 12. Aleksandra Barzyc – Szkoła Podstawowa w Małocicach
 13. Sandra Grankowska – Szkoła Podstawowa w Emolinku
 14. Kacper Kanclerz - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
 15. Oliwia Wyrwich - Szkoła Podstawowa w Emolinku
 16. Weronika Łuszczewska - Szkoła Podstawowa w Małocicach
 17. Oliwia Sierotowicz - Szkoła Podstawowa w Małocicach
 18. Piotr Wichowski – Szkoła Podstawowa w Dębinkach
 19. Julia Ostaszewska - Szkoła Podstawowa w Dębinkach

20.   Wiktoria Przytuła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

21.   Jan Osiak - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

22.   Michał Kujawa - Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim

23. Oliwier Łempicki – Szkoła Podstawowa nr 1
w Nasielsku

W gronie gości, poza wymienionymi wcześniej, byli także: Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Dariusz Zdrojewski - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Praga; Beata Kisiel – z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 2, Anna Wesołowska - Prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”.

ZOR RP, poza już wymienionymi osobami, reprezentowali również: ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski, mjr rez. Jerzy Białoskórski, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Henryk Ruszczyk, Kazimierz Szczerrbatko, 94 – letni kombatant Roman Kaczorowski, Jadwiga Kaczorowska, Wiesława Karczmarczyk.

(k)

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04