ZOR RP patronem i fundatorem nagród w „V Powiatowym Konkursie Wiedzy  o Józefie Piłsudskim” w Tarnowie

15 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie odbyła się gala finałowa „V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim”, którego Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był jednym z patronów i fundatorów nagród.

W gali finałowej konkursu ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG oraz por. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego, którzy wręczyli laureatom ufundowane przez Związek nagrody książkowe, rzeczowe i medale.

Podczas gali finałowej podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Zespołem Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego. Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Jerzy Feret – dyrektor szkoły.

Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom wzbogaciła sesja historyczna poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, którą uświetniły wykłady dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej z PWSZ w Tarnowie, dr. Rafała Opulskiego z IPN w Krakowie oraz płk. rez. Alfreda Kabaty - prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej, który wygłosił wykład nt. „Rola Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jako organizacji kombatanckiej w okresie II Rzeczypospolitej”. Przedstawił także prezentację ukazującą współczesny dorobek Związku. Po zakończonym wykładzie płk rez. Alfred Kabata przekazał Jerzemu Feretowi- dyrektorowi szkoły, Annie Pojedyniec oraz prelegentom Elizie Krzyńskiej-Nawrockiej oraz Rafałowi Opulskiemu pierwszy numer biuletynu związkowego „Rezerwista”.

 

Uczestnicy gali finałowej konkursu mogli wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew.

Organizatorem i opiekunem konkursu była Anna Pojedyniec – nauczyciel języka polskiego i historii ZSEG w Tarnowie, którą wspierali pozostali nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych.

W konkursie wzięło udział ok. 200 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Tarnowa.

Patronat nad konkursem objęli: Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.

Sponsorami nagród byli: Firma HORTAR, Wydawnictwo ARCANA, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Panteon Narodowy w Krakowie, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.

Patronat medialny nad konkursem objęło Radio RDN Małopolska.

 

Płk rez. Alfred Kabata udzielił wypowiedzi nt. konkursu lokalnej telewizji w Tarnowie link: https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/2663,final-powiatowego-konkursu-o-jozefie-pilsudskim

Wyniki konkursu:

 

Konkurs recytatorski- szkoła podstawowa

1.

Kinga Mokwa

Klasa: VIII

Opiekun:   Agnieszka Milak- Radoń

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie

2.

Zuzanna Kajmowicz

Klasa: VI

Opiekun:   Maria Jasiak

Szkoła   Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej

3.

Julia Ciukało

Klasa: IV

Opiekun:   Agnieszka Borowiecka

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie

Konkurs recytatorski- szkoła gimnazjalna

1.

Gabriela Dumańska

Klasa : III

Opiekun:   Alina Starostka

Gimnazjum Dwujęzyczne przy II LO

2.

Agata Partyńska

Klasa: III BG

Opiekun: Lilianna Pyzińska-   Stych

Gimnazjum Dwujęzyczne przy II LO

3.

Aleksandra Gębska

Klasa: III

Opiekun: Romualda Gac, Maria Kozioł

Sz. Pods. W Skrzyszowie

Konkurs recytatorski- szkoła ponadgimnazjalna

1.

Piotr Dzierżanowski

Klasa: I F

Opiekun:   Anna Lipińska

II LO

2.

Mielna Miśtak

Klasa: I F

Opiekun:   Anna Lipińska

II LO

3.

Przemysław Markowicz

Klasa:

Opiekun: Beata Porębska

ZSOiZ Ciężkowice

Wyróżnienie

Martyna Padło

Klasa: III TD

Opiekun: Anna Pojedyniec

ZSEG

Poezja śpiewana

1.

Kinga Zyguła

Klasa: VIII

Opiekun: Maria Kozioł

SP nr 2 im .ks.Piotra Skargi w Skrzyszowie

2.

Zespół – W.Bąba , P. Kaczówka, L. Kłusek, D. Stachura

Klasa IIITZ,

Klasa   3ZSZ

Opiekun:   Siostra Marta Drobienko

ZSEG w Tarnowie

3.

Marcelina Cieślik

- poezja śpiewana ( podkład z komputera)

Klasa: I E

Opiekun: Anna Pojedyniec

II LO w Tarnowie

Praca plastyczna- szkoła podstawowa

1.

Krzysztof   Jarema

Klasa: VIII

Opiekun:   Pająk Małgorzata

PKZIP w Niecieczy

1.

Agata Wardzała

Klasa: V A

Opiekun: Jolanta Krakowska

Iwona Poręba

SP nr 1 w Szynwałdzie

2.

Sabina Izworska

Klasa: VI   AP

Opiekun:   Renata Derendal

Sz.. P 17 w ZSO nr.1 w Tarnowie

3.

Karolina Świdzińska

Klasa:   III B

Opiekun:   Iwona Poręba

SP nr 1 w Szynwałdzie

Wyróżnienie

Julita Papciak

Klasa:   VIII

Opiekun:   Ewa Szumlańska-Broda

SP im. Bronisława Czecha w Pleśnej

Wyróżnienie

Ewelina Budzik

Klasa: VIII    

Opiekun:  

SP nr 1 w Skrzyszowie

Wyróżnienie

Milena Szerszeń

Klasa:     VI E

Opiekun:   Renata Derendal

SP nr 17 w ZSO Nr 1 w Tarnowie

Wyróżnienie

Natalia Kluklińska

Klasa:   VI AP

Opiekun:     Renata Derendal

SP nr 17 w ZSO Nr 1 w Tarnowie

Test wiedzy - szkoła gimnazjalna

1.

Wiktoria Januszek

Klasa:   III AG

Opiekun: Dorota Słomska

Gimnazjum Dwujęzyczne przy II LO

2.

Gabriela Gąciarz

Klasa: III

Opiekun: Agata Ciesielska

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzuchowej

3.

Mateusz Woźniak

Klasa:   III

Opiekun:

ZSP w Wielkiej Wsi 210

3.

Kacper Strojny

Klasa: III

Opiekun:

ZSP w Wielkiej Wsi 210

3.

Wiktoria   Lebryk

Klasa:   III

Opiekun: Marta Śliwińska-Lech

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalasowej

 

Test wiedzy o Józefie Piłsudskim - szkoła ponadgimnazjalna

 

1.

Karolina Starzyk

Klasa: IS

Opiekun:   P. Suchodolska

ZSTZ ul.Piłsudskiego 19

19 w Tarnowie

2.

Filip Nadolski

Klasa: II A

Opiekun:   Arkadiusz Korona

7LO Tarnów

3.

Magdalena Postawa

Klasa:ILO

Opiekun:   Józef Parys

ZSOiZ im. I.J. Paderewskiego w Ciężkowicach

Wyróżnienie

Tomasz Boruch

Klasa:4DH

Opiekun :Anna Pojedyniec

ZSEG Tarnów

Wyróżnienie

Paweł Kozioł

Klasa : II TE

Opekun : Anna Gąsior

ZSEG Tarnów

Praca literacka- szkoła ponadgimnazjalna

1.

Joanna Radziszewska

Klasa:   II A

Opiekun: Arkadiusz Korona

7Lo w Tarnowie

2.

Sylwia Włudyka

Klasa: I TE

Opiekun: Anna Gąsior

ZSEG

3.

Weronika Oleś

Klasa: I C

Opiekun: Anna Pojedyniec

II LO Tarnów

(k)

Foto: ZSE-G w Tarnowie

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04