Wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  „100. rocznica Bitwy Warszawskiej” w Zespole Placówek Edukacyjnych  w Nowym Dworze Mazowieckim

25 czerwca 2021 r., w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim wręczono nagrody laureatom szkolnego konkursu historycznego „Bitwa Warszawska 1920”, który odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „100. rocznica Bitwy Warszawskiej”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.                      

Fundatorem nagród książkowych i rzeczowych był Związek Oficerów Rezerwy RP. Ze względu na pandemię koronawirusa nagrody wręczono dopiero teraz. Nagrody wręczyli: Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP – ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Wiceprezes Teresa Stroińska-Macińska podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Przeprowadzeniem konkursu w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim zajęły się panie: Jolanta Lesak - Dyrektor Szkoły i Marta Kanclerz - nauczyciel historii. Laureaci zostali wyłonieni przez szkolne jury.

Nagodzonych zostało 4 uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce

  1. Jakub Mazurek kl.4

II miejsce

  1. Magdalena Włostowska kl.7
  2. Karolina Oleksiak kl.8

III miejsce

  1. Wiktoria Bieszke kl.6 

Teresa Stroińska - Macińska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04