Nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „100. rocznica Bitwy Warszawskiej” w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim

2 lipca 2021 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim wręczono nagrody laureatom konkursu historycznego „Bitwa Warszawska 1920”, który odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „100. rocznica Bitwy Warszawskiej”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Fundatorem nagród był Związek Oficerów Rezerwy RP. Ze względu na pandemię koronawirusa nagrody wręczono dopiero teraz. Nagrody wręczyli: Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP – ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Wiceprezes Teresa Stroińska-Macińska .

Za przeprowadzenie konkursu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim dziękujemy Pani Elżbiecie Gauzie - Kierownikowi WTZ oraz Paniom Iwonie Dylewkiej, Grażynie OlechowiczEwie Dymskiej. Laureaci zostali wyłonieni przez jury ZOR RP.

Nagodzonych zostało 9 uczestników warsztatów.

Wyniki konkursu:

I miejsce

 1. Mariusz Andrzejewski
 2. Adrian Górecki

 II miejsce

 1. Katarzyna Kwitek
 2. Marzena Stroińska

 III miejsce

 1. Michał Brzeziński
 2. Maciej Wyka

 Wyróżnienia

 1. Paweł Kelm
 2. Izabela Kozłowska
 3. Sebastian Szymański

Teresa Stroińska - Macińska

 • 01
 • 01a
 • 02
 • 03