Wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu   historycznego  ,,100 - lecie III Powstania Śląskiego’’ w  Zespole Szkół  w Łazach k. Zawiercia

1 września 2021 r., w Zespole Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach wręczono nagrody uczniom – laureatom konkursu historycznego,,100 - lecie III Powstania Śląskiego” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z dyrekcją szkoły.

Fundatorem nagród dla laureatów był ZOR RP. Nagrody wręczył wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego ZOR RP asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik w towarzystwie dyrektor szkoły mgr Katarzyny Rusek-Szczygieł. Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była nauczycielka historii mgr Agnieszka Ślusarczyk - Rok.

Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego nastąpiło powitanie uczniów klas I, a następnie wręczenie nagród. Dyrektor Zespołu Szkół mgr Katarzyna Rusek -Szczygieł witając uczniów klas pierwszych podkreśliła, że nowy rok szkolny, to nowe doświadczenia, przyjaźnie i obowiązki. Asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik zaznaczył, że uczestnicząc w różnych uroczystościach na terenie powiatu zawierciańskiego zauważa obecność na nich pocztu sztandarowego i przedstawicieli ZS z Łaz. Wyraził nadzieję, że uczniowie pierwszych klas już wkrótce będą brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez ZOR RP. Podziękował uczniom i dyrekcji ZS za udział w konkursie licząc, że to początek dalszej współpracy.

Komisja powołana w ZS po ocenieniu wszystkich prac dokonała wyboru najlepszych prac. Wyniki konkursu znane były w czerwcu tego roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa, datę wręczenia nagród przełożono na wrzesień 2021. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Paulina Kurdziel

II miejsce Jacek Rybiński

III miejsce Bartłomiej Gajda

Wyróżnienie Dawid Kowacki

Wręczając nagrody i gratulując laureatom asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik wyraził nadzieję, że to nie pierwsze tego typu nagrody dla uczniów ZS. Dalsza część akademii poświecono 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, a młodzież w części artystycznej zaprezentowała wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Władysława Broniewskiego. Wiceprezes Okręgu Śląskiego ZOR RP asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik i dyrekcja ZS w Łazach wyrazili nadzieję, że w ramach działań patriotycznych i upamiętniających historię Polski i WP dojdzie do bliższej współpracy ZS w Łazach ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP.

Jerzy Jędrusik

  • 01
  • 02
  • 03