Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojszczycach i Szkoły Podstawowej w Dębinkach (Powiat Nowodworski) laureatami ogólnopolskiego konkursu o gen. W. Andersie

19 czerwca 2023 r., w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach (Gmina Pomiechówek), a 22 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach (Gmina Nasielsk), uhonorowano nagrodami i dyplomami uczniów, którzy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

W Szkole Podstawowej w Wojszczycach Nagrody ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o wręczyli: ppłk. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Teresa Stroińska-Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Henryk Ruszczyk - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG) i Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Agata Świderska – zastępca dyrektora szkoły.

 

Prace konkursowe oceniała komisja, w skład której wchodzili nauczyciele: Bożena Wyszyńska, Jolanta Kotecka i Magda Dąbrowska.

 

Uczniowie klas I-III wykonywali dowolną techniką pracę plastyczną, w której centralną postacią był Generał Władysław Anders lub wydarzenie związane z jego osobą. Uczniowie klas IV-VIII wykonali prezentacje multimedialne.

Spośród wielu prac jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii klas I-III :
I miejsce Agata Salwowska
II miejsce Krzysztof Wygrys
III miejsce Marcel Śmieszny
wyróżnienie : Marcel Dębski i Wiktoria Podgórska

 

 

W kategorii klas IV-VIII

I miejsce Andrzej Gorzkowski
II miejsce Maja Świderska

 

22 czerwca 2023 r. wręczono nagrody i dyplomy uczniom – laureatom konkursu w Szkole Podstawowej w Dębinkach.

 

Fundatorem nagród był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o a wręczyli je: ppłk. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG), Teresa Stroińska-Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego (członek ZG) oraz Grażyna Menich-Masanowska - dyrektor szkoły i Katarzyna Tomczyk – nauczyciel historii.

 

Uczniowie klasy VIII wykonali prezentacje multimedialne na jeden z poniższych tematów:
1. Generał Władysław Anders patriota i bohater.
2. Wywiad z generałem Władysławem Andersem.
3. Powstanie i szlak bojowy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
4. Los żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu wojny.

 

 

Wyniki konkursu:

I miejsce - Marek Brański
II miejsce - Mikołaj Tomczyk
III miejsce - Małgorzata Wyrzykowska
wyróżnienie - Gabriela Kęcińska

(T. S-M)

Foto: Wiesława Karczmarczyk, SP w Wojszczycach i SP w Dębinkach

  • 00
  • 01
  • 03
  • 04