Nagrody dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim - laureatów ogólnopolskiego konkursu o gen. W. Andersie

21 czerwca 2023 r., w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim, wręczono nagrody uczniom, którzy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Nagrody ufundowane przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o wręczyli: ppłk. w st. spocz. Jerzy Białoskórski - sekretarz Zarządu Głównego, Teresa Stroińska-Macińska - wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego (członek Zarządu Głównego) i Wiesława Karczmarczyk - wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas wręczenia nagród obecna była dyrektor placówki – Justyna Paszkiewicz.

 

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas I-III (konkurs plastyczny) i w kategorii wiekowej uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas IV-VIII (prezentacja multimedialna).

 

W Zespole Placówek Edukacyjnych nagrodzeni zostali:

I miejsce - ex aequo  – Jakub Mazurek i Szymon Fijałkowski

II miejsce - Zuzanna Olbryś

III miejsce – Oliwia Kowalska

 

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Kacper Jakubiak, Kasper Wójcik, Alan Szumliński, Barbara Jankowska, Lena Truszkowska, Wiktoria Nowicka, Nikola Binisiewicz, Miłosz Lancki.

 

Tego samego dnia, ppłk. w st. spocz. Jerzy Białoskórski - sekretarz Zarządu Głównego i Teresa Stroińska-Macińska - wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego (członek Zarządu Głównego) wręczyli nagrody ufundowane przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. laureatom konkursu w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej nagrodzeni zostali:

I miejsce - ex aequo – Marzena Stroińska i Sebastian Szymański

II miejsce - ex aequo – Monika Poziomka i Izabela Kozłowska

III miejsce - ex aequo – Katarzyna Kwitek i Paulina Chodkowska

 

Podczas uroczystości płk rez. Alfred Kabata otrzymał dyplom-podziękowanie od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i kierownik WTZ Elżbiety Gauzy, w którym napisano: „Dziękujemy za aktywny wkład pracy Związku Oficerów Rezerwy, za organizowanie spotkań, konkursów, rozbudzanie treści patriotycznych i miłości do Ojczyzny w realizacji programu rehabilitacyjno-terapeutycznego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowiecki”. Dyplom odebrali członkowie delegacji Związku.

 

(T. S-M)

Foto: Wiesława Karczmarczyk i Ewa Dymska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04