Nagroda dla ucznia I LO w Puławach - laureata ogólnopolskiego konkursu o gen. W. Andersie

23 czerwca 2023 r., w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego uhonorowano laureata Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater - dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. Organizatorem konkursu był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się przed budynkiem liceum.

 

Wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie Dyrektor Liceum dr. Marek Chrzanowski powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców i uczniów. Następnie w asyście wychowawców wręczył świadectwa wyróżniającym się uczniom z poszczególnych klas.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Lecha Marczaka - prezesa Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP (członka Zarządu Głównego) który, wręczył uczniowi klasy 1"d" Sebastianowi Grudniowi - laureatowi Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater - dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie” dyplom i nagrodę ufundowaną przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Opiekunem i konsultantką nagrodzonej pracy była Jolanta Rokosz -Konieczna,  psycholog - wychowawca z bursy szkolnej przy liceum.

 

Konkurs odbywał się pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tekst: Lech Marczak

Foto: Michał Staniak

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04