Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim laureatami ogólnopolskiego konkursu o gen. W. Andersie

23 czerwca 2023 r., podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim wręczono nagrody uczniom, którzy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nagrody, których fundatorami byli Związek Oficerów Rezerwy RP i AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego. “KWATERA” Sp. z o.o wręczyli: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Teresa Stroińska – Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG.

 

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wicepremiera - Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Konkurs przeprowadziło jury w składzie: Beata Kisiel – przewodnicząca oraz członkowie: Maria Możdżyńska i Renata Jastrzębska.

 

Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce – Mikołaj Kwiatkowski klasa I A

II miejsce – Piotr Trzaska klasa I B i Kacper Tomicki klasa III A

 

(k)


Foto: Wiesława Karczmarczyk

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04