Konkurs profilaktyczny

5 lutego 2015 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie Irminy Tokarskiej – Iwaniuk – dyrektora Zespołu Szkół w Głusku, była w gronie gości obserwujących zmagania  finalistów I Powiatowego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem „Młodzież kontra używki”.

Delegację ZOR RP stanowili: mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG oraz por.  w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Teresa Stroińska – Macińska. Wśród zaproszonych gości była m.in. Jolanta Liszkiewicz - inspektor oświaty w Urzędzie Gminy Leoncin.

W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 112 gimnazjalistów z 7 szkół Powiatu Nowodworskiego. W finale, którego organizatorem był Zespół Szkół w Głusku wzięły udział dwuosobowe zespoły z 7 szkół. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwał jego pomysłodawca – pedagog szkolny w ZS w Głusku, Dawid Dziaduś. Uczniowie najpierw musieli odpowiedzieć na pytania zawarte w teście, a następnie przedstawić prezentację dotyczącą programu profilaktycznego. Zwycięzcą konkursu została drużyna z ZS nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, drugie miejsce zajął ZS nr 2  w Starych Pieścirogach, a trzecie ZS w Głusku. Fundatorem nagród był wójt Gminy Leoncin.

(k)

Fot. Ewa Gruszka

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04