Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy Związku Oficerów Rezerwy RP z Gminą Nasielsk

3 marca 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Nasielsk. Inicjatorem podpisania porozumienia były władze Gminy Nasielsk.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska. 

W akcie podpisania porozumienia uczestniczyli także mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski i Henryk Ruszczyk.

W porozumieniu zapisano m.in., że Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Gmina Nasielsk będą współpracować ze sobą w celu:

 • Ochrony miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Nasielsk;
  • Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • Popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych;
  • Popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
  • Wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży
   w szacunku do ideałów ojczystej historii;
  • Podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
  • Współorganizowania uroczystości patriotyczno-wojskowych.

Na zakończenie, płk rez. Alfred Kabata wręczył burmistrzowi Nasielska pierwszy numer Biuletynu Związku Oficerów Rezerwy RP "REZERWISTA".

(k)

Foto: H. Ruszczyk

 • 00
 • 01
 • 02
 • 02a