Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy RP a Zespołem Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

15 marca 2019 r., w Tarnowie, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Zespołem Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego.

Porozumienie podpisane zostało podczas gali finałowej „V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Piłsudskim”, którego szkoła była organizatorem, a ZOR RP był jednym z patronów i fundatorów nagród.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Jerzy Feret – dyrektor szkoły.
W akcie podpisania porozumienia uczestniczył także por. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego ZOR RP.

W podpisanym porozumieniu Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego zobowiązali się, że będą współpracować ze sobą w celu:

 1.popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;

2. wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii;

3.podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego

4. integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

(k)

Foto: ZSE-G w Tarnowie

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04