Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy Związku Oficerów Rezerwy RP z Publiczną Szkołą Podstawową w Wykrocie k. Myszyńca

26 kwietnia 2019 r., w Wykrocie k. Myszyńca (Powiat Ostrołęcki), podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Publiczną Szkołą Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego.

Porozumienie jest kontynuacją porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół w Wykrocie, zawartego w 2014 r. W związku z reorganizacją placówki i utworzeniu Publicznej Szkoły Podstawowej, koniecznym stało się podpisanie nowego porozumienia.

Porozumienie podpisane zostało podczas uroczystości Katyńskiej i gali finałowej VI edycji konkursu „Wojna Obronna Polski 1939. Katyń 1940”, którego organizatorami byli szkoła i Związek Oficerów Rezerwy RP. Związek był również fundatorem nagród rzeczowych, pucharów i medali.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Mirosława Grzegorczyk – dyrektor szkoły. W akcie podpisania porozumienia uczestniczyli także członkowie ZG ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak i mjr rez. Jerzy Białoskórski.

W podpisanym porozumieniu Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa zobowiązali się, że będą współpracować ze sobą w celu:

  1. popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
  2. wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży
    w szacunku do ideałów ojczystej historii;
  3. podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
  4. integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

(k)

Foto: J. Białoskórski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04