Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy Związku Oficerów Rezerwy RP ze Szkołą Podstawową w Cygance k. Mińska Mazowieckiego

8 października 2019 r., w Cygance (Gmina Dębe Wielkie) k. Mińska Mazowieckiego, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki.

Porozumienie podpisane zostało podczas obchodów święta patrona szkoły – Tadeusza Kościuszki.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Małgorzata Wachowicz – dyrektor szkoły.

W akcie podpisania porozumienia uczestniczył także p.o. wiceprezesa ZG ZG ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak.

W podpisanym porozumieniu Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szkoła Podstawowa w Cygance zobowiązali się, że będą współpracować ze sobą w celu:

  1. popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
  2. wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży
    w szacunku do ideałów ojczystej historii;
  3. podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
  4. integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

(k)

Foto: L. Tomasiak, SP w Cygance

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04