Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

11 grudnia 2013 r. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie o współpracy.

Współpraca ta trwa już od 2009 r., kiedy to Zespół Szkół nr 2 w ramach uroczystości Katyńskich organizowanych przez ZOR RP i władze Nowego Dworu Mazowieckiego przystąpił do sadzenia „Dębów Katyńskich”. W latach 2009-2013 posadzono 5 „Dębów Katyńskich”.

Delegację Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycieli i uczniów powitała Beata Kisiel wicedyrektor szkoły. Następnie Ewa Malasiewicz- dyrektor ZS nr 2 omówiła znaczenie współpracy ze Związkiem dla procesu edukacyjno-wychowawczego.

Podpisanie porozumienia o współpracy poprzedziły prezentacje przedstawione przez płk. rez. Alfreda Kabaty – prezesa Zarządu Głównego ZOR RP i Marię Możdżyńską – koordynatora programu edukacyjnego „Katyń … ocalić od zapomnienia”.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata i Ewa Malasiewicz.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli także: mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG ZOR RP, mjr rez. Lech Tomasiak i st. chor. sztab.  w st. spocz. Bolesław Morawski – członkowie ZG ZOR RP oraz Paweł Kabata – administrator strony internetowej.

W porozumieniu zapisano, że obie strony będą ze sobą współpracować w celu:

  • popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;

  • wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży

    w szacunku do ideałów ojczystej historii;

  • podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;

  • integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

ZOR RP zobowiązał się m. in. prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ją do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej oraz zapraszania młodzieży szkolnej do udziału w „Dniach otwartych koszar”, uroczystościach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez jednostki wojskowe współpracujące ze Związkiem, a w szczególności przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

(ak)

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3