Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Radomiu ppłk Zbigniew Adamczyk podpisali 29 listopada 2013 r. porozumienie o współpracy.

 W podpisaniu porozumienia uczestniczyli także prezes Koła ZOR RP w Radomiu mjr w st. spocz. Sławomir Płaza i dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy Tomasz Jarzembiński.

W podpisanym porozumieniu postanowiono, że Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, będą współpracować w celu:

1. Promocji Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

2. Prowadzenia działań edukacyjno- wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.

3. Kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

4. Pogłębienia  żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami czynnej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP.

(k)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4