Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

31 stycznia 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy między Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy.

Porozumienie w imieniu ZOR RP podpisał jego prezes płk rez. Alfred Kabata, a w imieniu gimnazjum dyrektor Tomasz Jarzembiński. Delegację Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej ponadto stanowili: Paweł Kabata – administrator strony internetowej oraz Małgorzata Stanisławek.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in.: ksiądz dziekan Jan Chodelski, Waldemar Trelka – wicestarosta Powiatu Radomskiego, Dariusz Myśliwiec – wójt Gminy Wierzbica, Aldona Dzik – przewodnicząca Rady Gminy, mjr Sławomir Głowiński – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Radomiu, Aneta Mazur – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, Marian Kruszewski – Urząd Gminy Wierzbica, radni Gminy Wierzbica, emerytowani nauczyciele, rodzice.

Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor Tomasz Jarzembiński w krótkim wystąpieniu podkreślił znaczenie wychowania patriotycznego w wychowaniu młodzieży. Powołał się na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawę o Systemie Oświaty, Ustawę Karta Nauczyciela, na podstawę programową kształcenia ogólnego w gimnazjum, Szkolny Program Wychowawczy oraz Koncepcję Pracy Szkoły. Przytoczył słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie pamięta swojej historii nie ma także swojej przyszłości”.

Następnie głos zabrał płk rez. Alfred Kabata, który poprzez prezentację multimedialną przedstawił cele, znaczenie i działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy. Obie strony zobowiązały się m. in. do: popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej, wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii, podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego, integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

Następnym, znaczącym punktem uroczystości, był występ artystyczny uczniów, który tematycznie związany był z Powstaniem Warszawskim. Jego treść i wspaniała aranżacja zyskała ogromne uznanie, czego dowodem były owacje na stojąco.

Dyrektor szkoły podziękował nauczycielom za przygotowanie uroczystości oraz dodał, że młodzież licznie przystąpiła do szkolnego etapu konkursu pt. „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” organizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy pamięci znajdującej się przed budynkiem szkoły, a poświęconej zamordowanemu w Katyniu – por. lotnictwa Józefowi Gliszczyńskiemu. Delegację stanowili uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród laureatom konkursów: literackiego i plastycznego, tematycznie związanego z II wojną światową. Zwycięzcy otrzymali nagrody sfinansowane przez Urząd Gminy w Wierzbicy i Radę Rodziców Gimnazjum.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali wicestarosta radomski, wójt Wierzbicy oraz ks. dziekan, którzy z uznaniem odnieśli się do części artystycznej, która zawierała podniosłe treści patriotyczne. Na ręce dyrektora szkoły złożyli gratulacje i podziękowania dla rady pedagogicznej za wspaniałe przygotowanie imprezy. Wskazywano także, że podpisane porozumienie służyć będzie pogłębianiu patriotycznych postaw młodzieży. Dyrektor szkoły Tomasz Jarzembiński uhonorowany został przez płk. rez. Alfreda Kabatę medalem 90-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

(k)

Fot. Paulina Mróz i PG w Wierzbicy

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12