Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rektor – Komendant WAT i Prezes Zarządu Głównego ZOR RP podpisali porozumienie o współpracy

17 kwietnia 2014 r. uroczyście podpisane zostało porozumienie o współpracy  między Wojskową Akademią Techniczną a Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie podpisali rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk i prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata.

Podczas podpisywania porozumienia obecni byli m.in. prorektorzy: ds. wojskowych – płk dr hab. Tadeusz Szczurek, ds. naukowych – prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński oraz kanclerz – gen. dyw. w st. spocz. Jan Klejszmit. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG (absolwent WAT), Marcin Łada – wiceprezes ZG, ppor. rez. Piotr Szczepaniak, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek (był pracownikiem WAT-u przez 27 lat), Kamil Malinowski oraz Michał Krzysztof Wykowski z „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku”, z którą ZOR RP ściśle współpracuje.

Przed podpisaniem porozumienia rektor – komendant gen. bryg. prof. przedstawił prezentację ukazującą dorobek uczelni i jej aktualne kierunki rozwoju naukowo-badawczego. W Wojskowej Akademii Technicznej pracuje 1000 pracowników naukowych, a studiuje 10 tys. studentów cywilnych i wojskowych.

W podpisanym porozumieniu określono, że Wojskowa Akademia Techniczna oraz Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, będą współpracować ze sobą w celu:

  • Pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa.

  • Upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć WAT i Związku w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia.

  • Kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

  • Wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży.

  • Pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, weteranów i kombatantów z żołnierzami i studentami WAT.

ZOR RP zobowiązał się m. in. do prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw młodzieży i zainteresowaniu jej możliwościami edukacyjnymi WAT. Uczelnia natomiast zobowiązała się m. in. do udzielania pomocy Związkowi w organizowaniu uroczystości patriotycznych, konkursów historyczno-wojskowych dla młodzieży szkolnej oraz przedsięwzięć związanych z obronnością państwa i promowaniem służby wojskowej.

Jak podkreślił płk rez. Alfred Kabata: ZOR RP jest ogólnopolską, patriotyczną organizacją skupiającą nie tylko oficerów rezerwy, ale także kombatantów i osoby cywilne. Bardzo ważną sprawą dla ZOR RP jest współpraca ze szkołami
i kształtowanie patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw młodzieży oraz pozytywnego wizerunku wojska w społeczeństwie. Podpisanie porozumienia przyczyni się do rozszerzenia działań na rzecz obronności państwa i kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych w społeczeństwie
i kształtowanie patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw młodzieży oraz pozytywnego wizerunku wojska w społeczeństwie. Podpisanie porozumienia przyczyni się do rozszerzenia działań na rzecz obronności państwa i kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych w społeczeństwie.

Po podpisaniu porozumienia gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk przekazał na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty okolicznościowy ryngraf, a wszystkim członkom  delegacji ZOR RP upominki. Płk rez. Alfred Kabata wręczył rektorowi- komendantowi WAT medal 90-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

(k)

Fot. Marcin Łada, Kamil Malinowski

  • -1
  • 10
  • 11
  • 12