Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie w ZS w Głusku

27 lutego 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Zespole Szkół w Głusku lekcję historyczno-wojskową z udziałem patrolu rozminowania i kombatanta II wojny światowej.

Spotkanie było efektem realizacji porozumienia zawartego pomiędzy szkołą, a Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu z uczniami ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, płk rez. Dariusz Zielonka oraz por. w st. spocz. Janusz Z. Zajączkowski i Roman Kaczorowski. Obecni byli również: Henryk Mędrecki – sekretarz Gminy Leoncin i Jolanta Liszkiewicz – gminny inspektor oświaty.

Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość zapoznania się ze sprzętem jakim posługują się żołnierze patrolu rozminowania podczas akcji rozpoznania, usuwania  i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.  O postępowaniu w przypadku zetknięcia się z tymi przedmiotami oraz o specyfice pracy patrolu rozminowania nr 19,  opowiadał jego dowódca st. chor. sztab. Andrzej Kucharski. Patrol rozminowania nr 19, podobnie jak dwa inne patrole, których terenem działania jest województwo mazowieckie stacjonują w Nowym Dworze Mazowieckim i podlegają dowódcy 2 pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Płk rez. Alfred Kabata przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działalności ZOR RP oraz omówił sprawy związane z rodzajami służby wojskowej i umundurowania wojskowego.

Z kolei Roman Kaczorowski – 91 – letni kombatant II wojny światowej podzielił się z uczniami swoimi przeżyciami wojennymi.

Po zakończonych prelekcjach wszystkim prelegentom podziękowała Irmina Tokarska – Iwaniuk - dyrektor szkoły. Umówiono się na kolejne spotkania.

(k)

Fot. Dariusz Zielonka, Ewa Gruszka

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04